"Hastalığa ehemmiyet verildikçe, his, nefs, cisim galebe eder; 'Zarurettir, mecburiyet var.’ der, ruh ve kalbi susturur." Doktora gitmeyip, ilaçlara ehemmiyet vermeyecek miyiz, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela; İslam, zarureti ölüm ve bir uzvun kaybı olarak nitelendiriyor. Yani bir kimse ölüm ve herhangi bir uzvunu kaybetme riski ile karşı karşıya ise, o zaman ruhsat ile amel edebilir. Tabi bu farz bir ibadet ile karşı karşıya kaldığımız zaman geçerlidir. Mesela, doktor dese ki Ramazan orucunu tutarsan ya ölürsün ya da bir uzvunu kaybedersin, o zaman insan tutmayabilir. Bu farzlarda bu şekildedir. Nafile olan ibadetlerde böyle bir zorunluluk yoktur. Çendan bu zamanda iman hizmeti farz mesabesindedir.

İkincisi; tedavi ve ilaç kullanmak, ne imana ne de imanın kemaline zıt bir durum teşkil etmez. Allah, kainatta sebeplere de bir görev ve değer vermiştir. İş ve icraatlarını sebepler vasıtası ile icra ediyor. Bu yüzden insanları da sebeplere riayet etmeye davet ediyor. Bu sebeplere riayet etmek; Allah’ın rububiyet ve uluhiyetine zıt bir şey değildir. Zira sebepler sadece bir şart ve perdedir, hakiki icraatçı değildirler.

Şayet sebepleri neticenin hakiki sahibi ve icracısı bilip, ona el açıp ondan bilirsek, o zaman zillet ve şirke sebep olur. Yoksa sebeplere sadece bir perde noktasından ya da İlahi bir kural gereği müracaat etmek, zillet ve şirk değil; tam aksine tekvini bir ibadettir. Yani çiftçinin tarlasını sürüp ekmesi ve ilaçlaması zillet ve şirk değil, Allah’ın tekvini şeriatına itaat etmesidir. Şifa için doktora ve ilaçlara müracaat etmek de aynı manadadır.

Üçüncüsü; Üstad Hazretlerinin buradaki tespiti; vehimli ve kuruntulu birtakım insanlar içindir. Öyle vehham ve zayıf fıtratlı insanlar var ki, az bir hastalık ve musibet sebebi ile, doktorun tavsiyesini farz telakki edip, her şeyden elini ayağını çekebiliyor. Ölüm ve hastalık korkusu; onun nefsine bir cihetle yardımcı olup, bütün hevalarına bir meşruiyet kazandırıyor. Adeta doktorun "Aman yapma!.." önerisini, Allah’ın "Kesinlikle yap." dediği şeyin önüne geçiriyor ve evham vesilesi ile saadeti ebediyenin önemli bir vesikası olan ihlas ile hizmeti terk edebiliyor. Yoksa doktorun yerinde ve gerekli önerilerini uygulamak bu kapsama girmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...