"Hâtem-i divan-ı nübüvvet ve bütün enbiyanın mucizeleri onun dava-yı risaletine bir tek mucize hükmünde olan enbiyanın serveri..." Efendimizin nübüvvet ve mucizâtının diğer peygamber-i izamdan daha üstün ve mükemmel olmasının misallerle izahı nasıl?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hazret-i İsa (as) gibi kitap sahibi bir büyük peygamberin, Peygamber Efendimize (asm.) ümmet olmak istemesi, onun (asm.) manevi makamının bizim idrakimize sığmayacak kadar yüce olduğunun en açık bir delilidir.

Bütün peygamberler ilaha emirleri belli bir zamanda ve belli bir kavme tebliğ etmek için gönderildikleri hâlde, Peygamber Efendimiz (asm.) bütün kavimlere ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlara resul olarak gönderilmiştir.

Onun (asm.) bin kadar mucizeye mazhar olması, Hak katındaki makbuliyetinin ve vazifesinin büyüklüğünün ayrı bir delilidir. Dört büyük peygamberden biri olan Hz. Musa (as.) dokuz mucizeye sahipti. Bunlardan birisi asa ile taşa vurduğunda su çıkması idi. Üstad Hazretleri bu büyük mucizenin Peygamber Efendimizin (asm.) parmaklarından su akması mucizesine yetişemeyeceğini beyan ediyor.

Öte yandan, diğer peygamberler insanları Tevrat, Zebur, İncil ve suhuflarla irşad ederken, Peygamber Efendimiz (asm.) bu vazifeyi en son ve en büyük ilhi ferman olan Kur’an-ı Kerim ile yapmıştır. Kur’an'ın diğer kitaplara olan üstünlüğü, bir yönüyle de Resul-i Ekrem Efendimizin (asm.) sair peygamberlere olan üstünlüğünün delilidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...