"Nev-i beşerin en mümtaz şahsiyetleri olan yüz yirmi dört bin enbiyanın icmâ ve tevatürle" kısmen şuhud ve hakkalyakin haberlerini nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kısmen” kelimesini “şuhud ve hakkalyakin”in kısmî oluşu şeklinde değil de “peygamberlerin bir kısmı” şeklinde anlamamızın daha doğru olacağı kanaatindeyiz.

Buna göre, bazı peygamberler ahirete sadece hakkalyakîn derecesinde inanmakla kalmamış, o âlemi bizzât görmüşlerdir. Meselâ, Peygamber Efendimiz (asm.), Miraç mucizesiyle, ahireti, cennet ve cehennemi bizzât müşahede etmiştir.

Diğer bir kısmı ise, hakkalyakin imanlarıyla o âleme inanmış ve bunu ümmetlerine haber vermişlerdir.

Bazı evliyanın meleklerle bizzat görüştükleri de haber verilmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...