"Kur'ân-ı Hakîm, beşerî, şimdiki terakkiyâtında pek çok geri kaldığı..." Kur’ân’ın işaret ettiği mu’cizâta karşı, fennin çok geri kaldığı vurgulanmaktadır. Bu konuda bir iki örnek alabilir miyiz? Bir de bu açıklık ve mesafe kapatılamayacak mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat hazretlerinin, “sinekle tayyareyi mukayese” örneğini hatırlayalım ve uçağın sineğe yetişebilmesi için neler gerektiğini şöyle bir düşünelim:

Gören uçak, işiten uçak, seven ve korkan uçak, bütün aksamı aldığı yakıtla kademeli olarak yenilenen uçak, kendinden yavru uçakların ürediği uçak, uyuyan ve uyanan uçak, çok kısa sürede birbirinden çok farklı manevralar yapan uçak… Daha böyle nice özellikleri taşıması gereken bir uçak, insanın değil aklına hayaline bile gelmez. Aynı örneği, az farkla, balıklarla gemilerin mukayesesinde de kullanabiliriz.

İnsanoğlu şeker pancarından şeker yapmak için muhteşem fabrikalar kurar, nice mühendisler ve işçiler çalıştırırken, arılar çiçekten bal yaparlar.

İnsan, ne kadar güçlü ampuller yapsa, güneşin yanında hepsi sönük kalırlar. Bazen, sokak lambalarının sabah saatlerinde de yanmaya devam ettiği olur. Henüz güneş doğmamış, ama ortalık aydınlanmaya başlamıştır. Güneşten gelen bu kadar bir ışıkta bile sokak lambalarının yandığı belli olmaz. Ancak onlara baktığımızda bunun farkına varırız. Güneş doğunca aradaki fark çok daha belirgin olur. Kaldı ki, bu ışık yaklaşık yüz elli milyon kilometre uzaklardan gelmektedir.

Burada bir noktanın önemle nazara alınması gerekiyor:

Bütün hayır Allah’tandır. Bütün güzellikler, kemâller hep O’nun esmâ tecellilerindendir. Bunları dilerse sebepsiz olarak sergiler, dilerse cansız varlıklar eliyle, dilerse hayvanlar âleminde, dilerse insan aklına verdiği o üstün istidatla sergiler.

Sebepsiz olarak yarattığı mu’cizeler, sebepler eliyle yarattıklarından sanatça çok daha ileridir. Bununla birlikte, Cenâb-ı Hakk’ın izniyle insanoğlu, meselâ baldan daha faydalı ve mükemmel bir gıda yapmayı başarsa, o da yine sebepler eliyle sergilenen bir İlâhî sanat olur. Ancak, kıyametin yaklaşmasına rağmen böyle bir bal henüz yapılamamıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...