Block title
Block content

Hatem-i Rahmaniyetin içerisinde gösterilen "sikke-i ehadiyete" birkaç örnek verilebilir mi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Rahmân’ın Razzâk manasında olduğunu düşünürsek, rızka muhtaç her canlıda Cenab-ı Hakk’ın pek çok isimleri tecelli etmektedir. O canlı böylece ehadiyete bir ayna olmakta, bir sikke-i ehadiyet taşımaktadır.

Mesela, o canlı, hayatıyla Hay ve Muhyi isimlerine, yaratılmasıyla Hâlık ismine, bütün organlarının hikmetle yaratılmasıyla Hakîm ismine, şekliyle Musavvir, güzelliğiyle Müzeyyin isimlerine ayna olmaktadır. Böylece güneşin aynadaki tecellisinin onun pek çok sıfatlarını ve bir nevi cilve-i zatını göstermesi gibi, o canlı da bu isim ve sıfatlara ayna olmakla o sıfatların sahibinin zatının da birliğine ayna olmaktadır. Zaten ehadiyetin manası da budur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...