"Zat-ı Hayy-ı Kayyumun hitabatına, insan, camiiyeti haysiyetiyle en mükemmel muhatap olmak" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İKİNCİ VAZİFESİ: Zât-ı Hayy-ı Kayyûmun hitâbâtına, insan, câmiiyeti haysiyetiyle en mükemmel muhatap olmak ve hayretkârâne sanatlarını takdir ve tahsin etmekle en yüksek sesli bir dellâl olmak ve şuurdârâne teşekkürâtın bütün envâıyla, bütün envâ-ı nimetine ve çeşit çeşit hadsiz ihsânâtına şükür ve hamdüsena etmektir." (Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Altıncı Nükte)

Cenab-ı Allah'ın isimlerinden birisi de Kayyum ismidir. Bu kâinatın yaratıcısı kayyumdur. Yani bizatihi kaimdir, daimdir, bakidir. Bütün eşya onunla ayakta durur, devam eder. Kâinatta büyük-küçük canlı-cansız her şey bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'ın Kayyum ismiyle ayakta durur, varlığını devam ettirir. Eğer kâinattan bir dakikacık olsun kayyumiyet nisbeti kesilse, kâinat mahvolur.

Kâinatı ayakta tutan ana sır, Allah'ın Kayyum ismidir. Bu ayakta tutma da çeşitli şekillerde olmaktadır:

1. Allah kâinatı ve evreni çeşitli kanunlar, düsturlar vasıtasıyla ayakta tutmaktadır. Bir binanın sağlam beton ile temeli, taşıyıcı kolonları, tablaları ve bunların içindeki demir ve çimento gibi unsurlarla ayakta kalması gibi. Kâinatta hangi kanun geçerliyse bir binanın yapılışında ve ayakta kalmasında da aynı kanun geçerlidir. Bu ayakta kalma ve düşmeme, Kayyum isminin tecellisiyle olmaktadır.

2. Allah kâinatı canlılar vasıtasıyla da ayakta tutmaktadır. Zira lahi hikmetlerin bazısı hayatlı varlıklarla tezahür ettiğinden bunlar da kâinatı ayakta tutan birer mühim unsur hükmündedir. Demek canlılar da Kayyum ismine aynadır. Onlar olmazsa kâinat olmayacağından, bunlar da kâinatı ayakta tutan özelliklere de sahiptir.

3. Allah bir fabrika hükmünde yarattığı bu kâinattan kârlı bir ürün istihsal etmek istemektedir. Bu ürün de insan ve insanın derin ubudiyetidir. İşte insanın bu derin ubudiyeti de kâinata bir direk ve kayyumdur. Zira insanın ibadet ve zikirleri olmazsa, bu kâinat kıyametle bitecektir; aynen zarar etmeye başlayan bir fabrikanın kapısına kilit vurulması gibi. İşte insanın Kayyum ismi de böyledir ve kâinatta İsm-i Kayyuma ayna olacak en mühim unsurdur.

İlave bilgi için tıklayınız:

- KAİNATI AYAKTA TUTAN SIR: KAYYUM İSMİ

- Bediüzzaman Said Nursi Gözüyle Varlık, Vazife ve Gayesiyle İnsan.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

muratkul

Burada insanın camiiyyetiyle haysiyetiyle en mükemmel muhatap olmak nedir ve konuyla ilgisini izah edermisiniz 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İnsanın sahip olduğu cihaz ve duyguların genişliği ve derinliği İlahi isim ve sıfatları anlamak ve idrak etmek içindir bu sebeple insan yaratılmışlar içinde en geniş ve yüksek bir yaratılışa sahip olduğu için Allah'a muhatap olma makamına erişmiştir. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...