"Hatta bazı peygamberler de çobanlık yapmışlar." cümlesini "Allah hiçbir peygamber göndermedi ki, koyun çobanlığı yapmamış olsun." gibi hadislerle birlikte nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) efendimiz buyurdular ki:

'Allah hiçbir peygamber göndermedi ki, koyun çobanlığı yapmamış olsun.'

'Sen de mi, Ey Allah'ın Resûlü?' diye sordular.

'Evet, ben de bir miktar kırat mukabili Mekke ehline koyun güttüm.' dedi."(1)

Bu hadiste bütün peygamberlerin hayatında bir çobanlık devresinin bulunduğu beyan edilmektedir. Lakin bu ve benzeri hadislerden bütün peygamberlerin hayatının tamamını çobanlık mesleği ile idame ettirdiği anlamı çıkmaz.

Üstadımızın "Bazı peygamberler çobanlık yapmışlar." ifadesini meslek anlamında anlamak gerekir. Her peygamber çobanlık yapmıştır; ama bütün peygamberler hayatının tamamını çobanlık mesleği ile idame ettirmişler denilemez.

1) bk. Buhârî, İcâre 2; Muvatta, 18 (2, 971); İbnu Mâce, Ticârât 5, (2149).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...