Emirdağ Hayatı

İçerikler


 1. "Kur’ân-ı Hakîmin hüsn-ü hulk olarak tarif ettiği ve yüksek bir velâyetin tereşşuhatı olan âsâr ve dâimî yüksek bir huzur görünür." Burada ifade edilen ayet ve meali nedir?

 2. "Said Nursî, Cenab-ı Hakkın mâhiyet-i insaniyede derc ettiği hadsiz envâ-ı kemâlâtın hepsinde en ileri ve en mükemmeldir." Bu cümle sıkıntılı değil mi?

 3. "...böylece her gün bu müteaddit ulvî vazifeleri yaparak mârifet-i İlâhiye ve huzurun nihayetsiz ezvak ve envârında terakki eder." Burada "ulvi vazifeler" denmiş. Bize bakan yönünü ve bu ulvi vazifeleri biraz açar mısınız?

 4. "Hayatı boyunca hanımlarla konuşmaktan, nazarı ile dahi meşgul olmaktan şiddetle ictinab etmiştir." Peygamber Efendimiz hanımlara bizzat anlatmasına rağmen, Üstadımız neden bu kadar hassas davranmıştır?

 5. "Üstad rastladığı memur ve işçilere namaz kılmalarının ehemmiyetini söyler ve o zaman dünyevî meşgalelerinin âhiret hesabına geçeceğini telkin ederdi." Namaz kılanın dünyevî meşgalelerinin ahiret hesabına geçeceğine delil olacak ayet veya hadis var mıdır?

 6. "Farz namazlarınızı kılsanız, kılamadığınız zaman kaza etseniz, asker olduğunuz için her bir saatiniz on saat ibadet..." Buradaki içtihadı nasıl anlamalıyız?

 7. "Hatta bazı peygamberler de çobanlık yapmışlar." cümlesini "Allah hiçbir peygamber göndermedi ki, koyun çobanlığı yapmamış olsun." gibi hadislerle birlikte nasıl anlayabiliriz?

 8. "Bugünde, mele-i âlânın arzda medar-ı süruru,/ Bugünde, sekene-i arzın mele-i âlâda medar-ı iftiharı." ifadelerini açar mısınız? Gök sakinleri Üstad'ı takdir mi ediyorlar; bu hususta hadis-i şerif var mı?

 9. "Yolumuz, bu Nurun bu nurlu yolu,/ Olduk hepimiz o Nurun bir kulu." Buraları nasıl anlayabiliriz?

 10. "Masumların kanlarını içerler; Ebu Cehil, Nemrudu geçerler." Bu süfyan ve deccal mi? Kur'an'da Nemrud’un adı ve küfrü zikredilirken, onlar nasıl geçiyorlar?

 11. "Nurdan kanadın, hem sağlam kolun var,/ Nurdan senin hakka giden yolun var./ Kabul et, bir kemter Feyzi kulun var." Buradaki “kul” ifadesi nasıl anlaşılabilir?

 12. "Hünerdir ki yaprak atlas, toprak elmas olmalı." cümlesini ve benzetmeyi izah eder misiniz?

 13. "Damla iken aslın senin, dağı taşı aşarsın,/ Hem gökleri keşfedersin, sende ey Nur, böyle deha var. Bir noktayı bir cihan yap, o cihana hâkim ol,/ Zira senin bir noktanda, güneş kadar zekâ var." İzah eder misiniz?

 14. "Her zerrenin kâbesidir kalbi, yine kendine, / Dikkat eyle, herbirinde yine ancak hüda var." Birinci mısrada ne demek istiyor Hasan Feyzi abi?

 15. "Kab-ı Kavseynden alıp dersimi bildim ki ayân, / O güzel nur-u bedi’, mânevî sultan olacak..." Kab-ı Kavseynden ders alması, ne demektir? Efendimizin mi'racına mı işaret var?

Yükleniyor...