"Hattâ nura yakın olan râyiha-i tayyibe dahi onların bir nevi gıdalarıdır ki, ondan hoşlanıyorlar. Evet, ervâh-ı tayyibe, revâyih-i tayyibeyi sever." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Güzel kokular hava cinsindendir, hava ise unsurlar içinde yani toprak, su ve ateşe nispetle en latif ve en nurani bir unsurdur. Melekler nurdan yaratıldıkları için, hava ve güzel kokular onlara fıtraten yakın olmuş oluyor.

Mesela, elma maddi ve kesif olduğu için melekler insanların istifade ettiği gibi onlardan istifade edemezler. Ama elmanın güzel kokusundan pekala istifade edebilirler. Çünkü bu koku latif ve nurani olduğu için, meleklerin letafetine ve nuraniyetine mütenasiptir.

İnsanın ayağı ile gözü arasında bile bu fark bulunuyor. Ayak toprakta sürekli gezip temas edebilirken, göze bir kum tanesi kaçsa perişan ediyor. Demek göz daha hassas daha latif bir cisim iken, ayak daha kesif daha maddi bir cisimdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...