Hayat için "Kâinatın sanat ve mahiyetçe en harika bir ziruhu" denilmiş. Hayat ziruh mudur, yoksa bu bir teşbih midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Hayat, şu kâinatın en ehemmiyetli gayesi,.. hem san'at ve mahiyetçe en harika bir zîruhu,..”(1)

İnsanın bedenini ayakta tutan ruh olduğu gibi, kâinatın ruhu ve en mühim gayesi de hayattır. Burada hayatın ruha izafe edilmesi bir teşbihtir. Yani hayat adeta kâinata bir ruh gibidir, deniliyor.

Hayat ruhun bir sıfatıdır. Ruh sayesinde beden canlı olmaktadır. Hayat da kâinatın ruhu gibidir, onunla her şey canlanır, mana kazanır.

Şuna da ifade edelim ki, her ruh hayatlıdır, ama her hayat sahibinin ruhu yoktur. Mesela, bitkiler de bir derece hayata mazhardır, ama ruhları yoktur. Belki tür ve nev olarak teşekkülat kanunları onlara bir cihetle ruh hükmüne geçiyor.

(1) bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a Beşinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...