"Risalet-i Muhammediye dahi (A.S.M.), kâinatın his ve şuur ve aklından süzülmüş..." Burada geçen, "kâinatın aklı" tabirinde ne anlatılmak isteniyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu ifadeyi iki şekilde anlamak mümkündür.

Birincisi: Üstadımızın çeşitli yerlerde ifade ettiği gibi, hayat bu kâinattan süzülmüş bir hülasa ve özettir. Ruh dahi hayattan süzülmüş bir özet ve hülasadır. Yani hayat sahipleri tüm kâinatın özü olduğu gibi, ruh sahipleri de hayat sahiplerinin özüdür. Şuur ve akıl sahipleri dahi, ruh sahipleri içerisinde bir öz teşkil eder.

Madem Hz. Muhammed (asm)'ın risalet ve peygamberliği insanlığa ve şuur sahiplerine bir yol gösterici hükmündedir. Madem tüm akıl ve şuur sahipleri yollarına onunla devam edenler, diğer akıl ve şuur sahipleri içerisinde süzülmüş bir hulasa özelliğini taşımaktadır. Öyleyse Risalet-i Muhammediye şuur, akıl ve his sahipleri içerisinde süzülmüş bir hülasa hükmündedir.

İkincisi: Üstad Hazretlerinin ifadesiyle; Şu kâinata bir insan nazarıyla bakılırsa, Risalet-i Muhammediye (asm) onun ruhu, Kur'an ise aklı hükmünde olur. Bu manayı kuvvetlendiren Üstadımız'ın Avrupa'nın sefih kısmı için söylediği şu ifadesi de meşhurdur:

"Ey Nev'i beşerin Nefs-i Emmaresi! Demek kâinat veya insanlık âlemi bir insan olsa, Risalet-i Muhammediye aklı, Kur'an ruhu, Avrupa'nın sefih kısmı ise nefs-i emmaresi olur."

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...