Hayvanat ve nebatat ordularından her birinden birer numune göstererek, onlar için ifade edilen erzakları, suretleri, silahları, libasları, talimatları, terhisatları hususundaki farklılıkları ve hususiyetleri birer cümle ile açabilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu hakikatin hayvanların ve bitkilerin türleri sayısınca delilleri ve şahitleri vardır. Bizim hizmetimize verilen hayvanlarda da bu hakikati açıkça görüyoruz.

Tavuğun, arının, ineğin, balığın rızıklarına, elbiselerine, vazifelerine ve ömürlerine baktığımızda aynı hakikatin çok delillerini müşahede ederiz.

Farklı iklimlerin meyvesi olan hurma ile portakalda bu hakikat kendini güzelce okutturmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

nurcu56

Üçüncü Pencere'yi özetler misiniz?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Her bir bitki ve hayvan türü bir ordu gibidir. Hepsinin elbisesi ayrı, silahı ayrı, erzakı ayrı, talimleri ayrı terhisleri ayrı vesaire. Nasıl bir ordu; elbisesi, silahı, erzakı ve talimi ile bir devlete ve komutana işaret ediyor ise, aynı şekilde şu yüz binlerce bitki ve hayvan türlerinin orduları da, sahibi ve komutanı olan Allah’a işaret ve delalet ediyorlar. Bu sayısız orduların silahlarını, elbiselerini, terhis ve talimlerini eksiksiz ve kusursuz bir şekilde işlemek ve hesabını tutmak; ancak sonsuz ilim ve irade sahibi bir zata has olabilir ki, bu zat da Allah’tan başkası değildir.

İnsanlar, ordularını beslemek ve giydirmek çok zor olduğu için, tek tip elbise, tek tip karavana ve tek tip talim uyguluyorlar. Halbuki her bir bitki türünün beslenmesi, giydirilmesi ve hayat talimi birbirinden farklıdır. Her bir hayvanın yaşam koşulları ve silahları birbirine zıttır, aslanın silahı pençesi iken, bir ceylanın silahı bacaklarıdır, arı az bir zamanda terhis olurken, bir çınar yüzlerce yıl yaşayabiliyor, fil tonlarca karavana tüketirken, bir karınca bir buğday tanesi ile doyar vs...

Demek bu sayısız orduları teçhiz etmek ve hayat şartlarını tedbir ve idare etmek, sonsuz bir ilim ve kudretle mümkündür ki; bu işleri tesadüfe ya da tabiata havale etmek muhal içinde muhaldir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...