"Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın din-i hakikîsini İslâmiyetin hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî cemaati namı altında..." Buradaki "İsevî cemaati" hakkında bilgi alabilir miyim?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Hem âlem-i insaniyette inkâr-ı ulûhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesât-ı beşeriyeyi zîr ü zeber eden Deccal komitesini, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın din-i hakikîsini İslâmiyetin hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî cemaati namı altında ve ‘Müslüman İsevîleri’ ünvanına lâyık bir cemiyet, o Deccal komitesini, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak, beşeri inkâr-ı ulûhiyetten kurtaracak.”(1)

Buradaki tabirler Hristiyan aleminde peyderpey gelişen sosyolojik değişimlere işaret ediyor. Yani Hristiyan aleminde eğitim ve fen ilimleri çok fazla geliştiği için, insanların akılları artık Hristiyanlıktaki hurafeleri kabul edemez bir hâle gelmiştir. Protestanlık mezhebi bunun en büyük ispatıdır.

Hristiyanlık din olarak tasaffi ede ede en sonunda İslam’a teslim olacaktır. Zira Hristiyanlık tarihi süreci içinde bu tasaffi evrelerini birkaç defa yaşadı. Katı ve mutaassıp Katoliklik mezhebine karşı Protestanlık mezhebi huruç ederek, birtakım hurafe ve dogma inançları parçaladı. Aydınlanma döneminin de etkisi ile Hristiyanlık hızlı bir şekilde din olarak tevhide doğru gidiyor.

"İsevilik şahs-ı manevîsi" dindar ve demokrat Hristiyanlardır. Dinsizlik hareketine karşı yani komünizme karşı İslam ile Hristiyanlık alemi ittifak sağlamışlardır. Dünyanın iki blok olduğu dönemde, bir tarafta dinsizliğin başını Rusya çekiyordu, diğer tarafta dinsiz olan komünizme karşı Amerika başı çekiyordu. Amerika o dönemlerde Rus ve komünizm tehlikesine karşı İslam ülkelerine de çok yardımlarda bulunmuştur. Hatta bu tehlikeye karşı NATO paktını kurmuşlardır. Bütün bunlar İslam alemi ile Hristiyan aleminin ittifak içinde, dinsizliğe karşı mücadele ettiğinin vesikası hükmündedir.

Yani ismen bu "şu cemaattir" demek zor, ama Avrupa ve Amerika'da bu manaya hizmet eden çok dernek ve sivil toplum kuruluşlarının olduğu biliniyor. Tabi bu kuruluşlar "Biz İslam adına hizmet ediyoruz." demiyorlar.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
amerika müslüman ülkelere yardım etmiş olabilir belki verdiği zararlarda orta. müslümanlıkla birleşecek veya isevilik hakikatıne dönecek somut bir çalışma görünmuyor. Çalışmalar varsa bilmek isterdim.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bu gibi sosyal değişimler uzun vadeli ve peyderpey ilerler organize ve bilinçli bir değişim değildirler. Dolayısı ile somut çalışma göstermek zordur.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...