"Bedâhet derecesinde herkes onu tanımayacaktır." ifadesi İsevi Ruhanileri için de geçerli mi? Avrupa’daki ağabeyler denk gelmişler mi? Vatikan’da Papanın yanında olabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konu hakkında birkaç şey söylenebilir:

1. "Hazret-i İsâ Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî İsâ olduğunu bilmek lâzım değildir. Onun mukarreb ve havassı, nur-u imanla onu tanır. Yoksa, bedâhet derecesinde herkes onu tanımayacaktır."(1)

Bu hükme göre havas ve yakınlar Hz. İsa'yı tanıyabilecektir.

2. İsevi Ruhaniler için Üstadımız;

a. İkinci vechi şudur ki: Şahs-ı İsa Aleyhisselâmın kılıncıyla maktul olan şahs-ı Deccalın, teşkil ettiği dehşetli maddiyyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı mânevîsini öldürecek ve inkâr-ı ulûhiyet olan fikr-i küfrîsini mahvedecek ancak İsevî ruhânileridir ki, o ruhâniler din-i İsevînin hakikatini hakikat-i İslâmiye ile mezc ederek o kuvvetle onu dağıtacak, mânen öldürecek.(2)

Buna göre, dinsizliğin çalışmalarına karşı çıkan ve "Ben Hristiyanım." diyen herkes bunlardan sayılabilir.

b. "O zâtın üçüncü vazifesi, hilâfet-i İslâmiyeyi ittihad-ı İslâma bina ederek, İsevî ruhanîleriyle ittifak edip din-i İslâma hizmet etmektir."(3)

Bu hükme göre, Hristiyanlardan samimi bir şekilde dinsizliği ortadan kaldırmak için Müslümanlarla beraber olanlar bu guruba dahildir.

c. "Hem âlem-i insaniyette inkâr-ı ulûhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesât-ı beşeriyeyi zîrüzeber eden Deccal komitesini, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın din-i hakikîsini İslâmiyetin hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî cemaati namı altında ve 'Müslüman İsevîleri' ünvanına lâyık bir cemiyet, o Deccal komitesini, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak, beşeri inkâr-ı ulûhiyetten kurtaracak."(4)

Buradaki ifadeye göre bakıldığında, isimleri "Hristiyan" olduğu halde, sıfatları "Müslüman" olan guruplar da bu kapsama girmektedir.

Bunların bazıları -Allahu A'lem- Müslüman olma ihtimali vardır. Fakat kendilerini açığa vurmazlar, çünkü bu şekilde daha güzel hizmet edebiliyorlar. Bunlardan bazıları zaten internette fazlaca vardır. Papanın yanında olup olmadığını bilemiyoruz. Ama nasibi olanın muhakkak bu şerefe er geç ereceğini umuyoruz.

Bu hidayet serüveninde güzel bir örnek teşkil eden Yusuf Estes isimli Müslüman olmuş eski bir Rahip ile ilgili "Sorularla İslamiyet" sitemizdeki bu linki inceleyebilirsiniz.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Müslüman olan Papaz`ın itirafları (Yusuf Estes)

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, On Beşinci Mektup.
(2) bk. Şualar, Beşinci Şua.
(3) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Risale-i Nur'dan Parlak Fıkralar...
(4) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...