"Bedahet derecesinde herkes onu tanımayacaktır." ifadesi İsevî Ruhanileri için de geçerli mi? Avrupa’daki ağabeyler denk gelmişler mi? Vatikan’da Papanın yanında olabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konu hakkında birkaç şey söylenebilir:

1. "Hazret-i İsâ Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Onun mukarreb ve havassı, nur-u imanla onu tanır. Yoksa, bedahet derecesinde herkes onu tanımayacaktır."(1)

Bu hükme göre havas ve yakınlar Hz. İsa'yı tanıyabilecektir.

2. İsevî Ruhaniler için Üstadımız;

a. "İkinci vechi şudur ki: Şahs-ı İsa Aleyhisselamın kılıncıyla maktul olan şahs-ı Deccalın, teşkil ettiği dehşetli maddiyyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı manevisini öldürecek ve inkâr-ı uluhiyet olan fikr-i küfrîsini mahvedecek ancak İsevî ruhanileridir ki, o ruhaniler din-i İsevînin hakikatini hakikat-i İslamiye ile mezc ederek o kuvvetle onu dağıtacak, manen öldürecek."(2)

Buna göre, dinsizliğe karşı çıkan ve "Ben Hristiyanım" diyen herkes bunlardan sayılabilir.

b. "O zatın üçüncü vazifesi, hilâfet-i İslamiyeyi ittihad-ı İslama bina ederek, İsevî ruhanileriyle ittifak edip din-i İslama hizmet etmektir."(3)

Bu hükme göre, Hristiyanlardan samimi bir şekilde dinsizliği ortadan kaldırmak için Müslümanlarla beraber olanlar bu gruba dâhildir.

c. "Hem âlem-i insaniyette inkâr-ı uluhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-ı beşeriyeyi zirüzeber eden Deccal komitesini, Hazret-i İsa Aleyhisselamın din-i hakikisini İslamiyetin hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî cemaati namı altında ve 'Müslüman İsevîleri' ünvanına layık bir cemiyet, o Deccal komitesini, Hazret-i İsa Aleyhisselamın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak, beşeri inkâr-ı uluhiyetten kurtaracak."(4)

Buradaki ifadeye göre bakıldığında, isimleri "Hristiyan" olduğu halde, sıfatları "Müslüman" olanlar da bu gruba girmektedirler.

Bunların bazılarının -Allahu A'lem- Müslüman olma ihtimali vardır. Fakat kendilerini açığa vurmazlar, çünkü bu şekilde daha güzel hizmet edebiliyorlar. Bunlardan bazıları zaten internette fazlaca vardır. Papanın yanında olup olmadığını bilemiyoruz. Ama nasibi olanın muhakkak bu şerefe er-geç ereceğini umuyoruz.

Bu hidayet safahatında güzel bir numune teşkil eden Yusuf Estes isimli Müslüman olmuş eski bir Rahip ile alakalı "Sorularla İslamiyet" sitemizdeki bu linki inceleyebilirsiniz:

- Müslüman Olan Papazın İtirafları (Yusuf Estes).

Dipnotlar:

1) bk. Mektubat, On Beşinci Mektup.

2) bk. Şualar, Beşinci Şua.

3) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Risale-i Nur'dan Parlak Fıkralar...

4) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...