"Hazret-i Mehdînin cemiyet-i nuraniyesi, Süfyan komitesinin tahribatçı rejim-i bid’akârânesini tamir edecek, Sünnet-i Seniyyeyi ihyâ edecek." cümlesini izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"ALTINCI İŞARET"

"Hazret-i Mehdînin cemiyet-i nuraniyesi, Süfyan komitesinin tahribatçı rejim-i bid’akârânesini tamir edecek, Sünnet-i Seniyyeyi ihyâ edecek, yani âlem-i İslâmiyette risalet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) inkâr niyetiyle şeriat-ı Ahmediyeyi (a.s.m.) tahribe çalışan Süfyan komitesi, Hazret-i Mehdî cemiyetinin mucizekâr mânevî kılıcıyla öldürülecek ve dağıtılacak."

"Hem âlem-i insaniyette inkâr-ı ulûhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesât-ı beşeriyeyi zîrüzeber eden Deccal komitesini, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın din-i hakikîsini İslâmiyetin hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî cemaati namı altında ve “Müslüman İsevîleri” ünvanına lâyık bir cemiyet, o Deccal komitesini, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak, beşeri inkâr-ı ulûhiyetten kurtaracak."

"Şu mühim sır pek uzundur. Başka yerlerde bir nebze bahsettiğimizden, burada bu kısa işaretle iktifâ ediyoruz."(1)

Ahir zamanın en büyük fitnesi, Süfyan ve Deccal'ın zuhur etmesidir.

Süfyan komitesi, Âlem-i İslam içinde çıkacak dehşetli bir dinsizlik hareketidir. Süfyan ise; bu dinsizlik hareketinin ve komitenin başındaki kişidir. Bu kişi ve hareketi, İslam âleminde ciddi tahribatlar yapacak. Müslümanları dinsiz ve ahlâksız yapmak için bütün vasıtaları kullanacaklardır. Üstad Hazretleri Beşinci Şua’da Süfyan ile komitesinin birçok alametini izah ve ispat etmiştir.

Allah, elbette Süfyan ve komitesinin tahribatlarını tamir edip, İslam âleminde yeniden dini ihya edecek nuranî bir cemaati ve başında da mehdiyi gönderecektir.

Burada, Üstad'ın "tamir" tabirinde şöyle ince bir nükte var:

Tamir ıslah ve tebliğ ile olur; yani Mehdi ve onun nuranî cemaati, iman esaslarını tebliğ sureti ile toplumunu tekrar ihya edip, Süfyan ve komitesinin yapmış olduğu tahribatı tamir edeceklerdir. Zannedildiği gibi, Mehdi hareketi tamamı ile siyasî bir hareket değildir; ama tamirinin ve ıslahının bir takım siyasî neticeleri muhakkak olacaktır. Zira toplum ıslah olmadan, siyasette ve devlette değişim olmaz. Bu yüzden, Mehdi ve onun nuranî cemaati, birinci esas olarak imanı ve ıslahı ele alacaklardır.

İkinci büyük fitne ise; Deccal ve komitesinin fitnesidir. Deccalizm de aynı Süfyanizm gibi yine bir dinsizlik hareketidir. Bu hareketin başındaki kişi de Deccal olarak ifade ediliyor. Bu hareket bütün dünyaya yayıldığı için, onun başındaki dehşetli şahsa Büyük Deccal denilmiştir.

Bu hareketin karşısında duran ve onunla mücadele eden komite ise; Üstad'ın tabiri ile Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın din-i hakikîsini, İslâmiyetin hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî cemaati namı altında ve "Müslüman İsevîleri" unvanına lâyık bir cemiyettir.

Hakikaten Üstad'ın döneminde böyle bir cemiyet vardı ve Komünizm hareketi ile çok ciddi mücadeleler etmişlerdir. O zamanda kurulan, NATO ve Amerika'daki birtakım dindar cemaatler, dinsizlik ile çok ciddi mânada savaşmışlardır. Bu cemaatlerde Hristiyanlığın taassubu ve katı bir teslis inancı da yoktur.

Bu hareketler sayesinde, Avrupa ve Amerika'da İslam ciddi mânada yayılmaktadır. Bir nevi bu cemaatlerin akılcı ve araştırıcı tavırları, İslam’ın önündeki taassub ve peşin hükümleri yıktığı için, İslam Avrupada hızla yayılmaya başlamıştır. Bu hareketin dinsizlik karşısındaki mücadelesini Üstad şöyle tasvir ediyor:

"Müslüman İsevîleri" ünvanına lâyık bir cemiyet, o Deccal komitesini, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak, beşeri inkâr-ı ulûhiyetten kurtaracak..." (2)

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım.
(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...