"Kur’an’ın azametine ve altında müstetir, gizli o mezkûr letaif cihetiyle de davanın ispatına işaret eder." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ezcümle, الۤمۤ kasem olduğu cihetle, Kur’an’ın azametine ve altında müstetir, gizli o mezkûr letaif cihetiyle de davanın ispatına işaret eder."

الٓمٓ hakkında âlimler birçok görüş serdetmişler. Râzî Hazretleri Tefsir-i Kebir’inde 21 farklı görüş naklediyor. Üstad Hazretleri الٓمٓ ayetine dair “Dört Mebhas”ta bu görüşlerin bazılarını nakletti. Burada ise orada kaydetmediği bir görüşü beyan ediyor ve الٓمٓ kaydının yemin olduğunu söylüyor. Bu da bir ihtimaldir. Bu görüş aynı zamanda Ahfeş Hazretlerinin de görüşüdür:

Allah Teâlâ bu harflerin çok şerefli ve faziletli olmasından ve bu harfler çeşitli dillerde indirilen semavi kitapların temeli, Allah’ın güzel isimlerinin ve yüce sıfatlarının esası, milletlerin sayesinde tanıştıkları ve Allah’ı zikredip birledikleri sözlerin kökü olmasından dolayı bu harflerle yemin etmiştir. Her ne kadar bundan maksat bütün harfler ise de Allah Teâlâ onlardan bir kısmını zikretmekle yetinmiştir. Nitekim sen, surenin hepsini kastettiğin hâlde “Elhamdı okudum.” dersin. Buna göre, sanki Cenab-ı Hak şöyle demiştir: Bu harflere yemin ediyorum. Çünkü bu Kur’an, levh-i mahfuzdaki kitabın aynısıdır. (bk. Razi, Tefsir-i Kebir)

Yine bir kısım âlimler şöyle demiştir:

Bu harfler sözün kökleri olduğu için şerefli ve aziz olmuşlardır. Bu sebepten dolayı, Cenab-ı Hak bunlara -sair şeylere yemin ettiği gibi- yemin etmiştir. (bk. age., ay.)

Üstad Hazretleri de bu makamda bu âlimlerin görüşüyle amel etmiş ve الٓمٓ kaydının yemin olduğunu beyan etmiştir. Yeminlerde sözü kuvvetlendirmek vardır. Bu cihetle الٓمٓ kaydı, ayet-i kerimenin maksadını takviye etmekte ve Kur’an’ın yüksekliği manasına hizmet etmektedir.

"Altında müstetir, gizli o mezkûr letaif cihetiyle de davanın ispatına işaret eder."

Buradaki “dava” Kur’an’ın yüksekliği ve Allah’ın kelamı olmasıdır. الٓمٓ kaydı, altındaki müstetir letaifle bu davanın ispatına işaret etmektedir.

Netice:الٓمٓ kaydı hem yemin olması hem de altındaki gizli letaifi cihetiyle Kur’an’ın yüksekliğine işaret etmekte ve ayet-i kerimeden maksat olan manaya hizmet etmektedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Huruf-u Mukattaa nedir, kısımları nelerdir? Harflerin sırları, ilahi şifreler konularında bilgi verebilir misiniz?

- Huruf-u Mukattaa: Kur’an’da yer alan ve isimleriyle telaffuz edilen harfler (Video: Prof. Dr. Ş. EREN)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...