"Hem, üdeba-yı İslamiyyenin meşhurlarından bedbinlikle maruf Ebu-l Ala-i Maarri ve yetimane ağlayışıyla mevsuf Ömer Hayyam gibilerin, o mesleğin nefs-i emmareyi okşıyan zevkiyle zevklenmesi sebebiyle,.." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bedbinlik (Pesimizm): Kelime olarak kötü görüşlü, ümitsiz bakış açısı demektir. Her şeyin fena cihetini görmek anlamındadır. Yani her şeyi ve her olayı kötü ciheti ile yorumlayıp kendisini karamsarlığa atmak demektir. Karamsarlık felsefesi şeklinde de tarif edebiliriz.

Üstad Hazretleri bu terimi ve zıddı olan hudabinliği şu şekilde izah ediyor:

"Sözleri dinleyip en güzeline tâbi olup fenasına bakmayanlar, hidâyet-i İlâhiyeye mazhar akıl sahibi onlardır" meâlinde. Bizler için şimdi her şeyin iyi tarafına ve güzel cihetine ve ferah verecek vechine bakmak lâzımdır ki mânasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici hâller nazar-ı dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin."

"Sekizinci Söz'de, bir bahçeye iki adam, biri çıkar biri giriyor. Bahtiyarı bahçedeki çiçeklere, güzel şeylere bakar, safa ile istirahat eder. Diğer bedbaht, temizlemek elinden gelmediği hâlde çirkin, pis şeylere hasr-ı nazar eder, midesini bulandırır. İstirahata bedel sıkıntı çeker, çıkar gider."

"Şimdi hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin safhaları hususan Yusufiye Medresesi bir bahçe hükmündedir. Hem çirkin, hem güzel, hem kederli, hem ferahlı şeyler beraber bulunur. Âkıl odur ki; ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup çirkin, sıkıntılı şeylere ehemmiyet vermez, şekva ve merak yerinde şükreder, sevinir."(1)

Kafir, kainatta olan biten bütün olaylara küfür gözlüğü ile baktığı için, her hadise karşısında kalbi ve aklı titreyip azap çekiyor. Her şey bu kafiri yetim gibi hüzünlü bir hale sokup ağlattırıyor.

İslam tarihinde bu ekolün en önemli temsilcileri Ebû'l-Alâ-i Maarrî ve Ömer Hayyam gibi şair ve filozoflardır. Hadiselerin bu tazyikinden kurtulmak için içki ve haramlara dalmışlar ve onları teşvik eden edepsiz şiirler telif etmişler. Ehl-i hakikat alimler de onların bu edepsizliklerini ve küfre giden hallerini tahkir ve tekfir etmişlerdir.

Özet olarak, bu iki şair ve filozof, İslam dininin yasakladığı karamsarlık ve sefahati savunmuşlar ve şiirleri ile insanları bu menhiyatlara teşvik etmişler; İslam alimleri de bu edepsizleri tekfir ve tahkir etmişler.

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua, Muhtelif Mektuplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...