"Ta ki, nur-u iman ile ve Kur’ân’ın mehtabıyla istikbalimiz tenevvür etsin ve o gecemizin dehşet ve vahşeti, ünsiyet ve tenezzühe inkılap etsin." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın aklı ve tecrübeleri kabrin ötesine gidemiyor; yani ölümden sonra ne olacak, insanın başına neler gelecek, bunları bilemiyor. Ama Allah’ın ezelî ilmi ve kelam sıfatının bir tecellisi olan Kur’an, insan için bütün istikbali yani ölümden sonraki kabir, mahşer, mizan gibi ahvali aydınlatıyor. Her şeyi insanın akıl gözüne gösteriyor ve ders veriyor.

Sadece aklı ile bakıldığında ölüm; insana dehşet ve vahşet veren bir yok oluş, bir hiçlik, bir dipsiz kuyu gibidir. Çünkü insanın aklı ölümden sonrasını görüp ihata edemiyor. Haliyle sırf akıl açısından istikbal yani gelecek, zifiri bir karanlıktır. İnsan aklının mahsulü olan felsefe, istikbalin bu zifiri karanlığını aydınlatamıyor.

Kâfir olan, kâinatta olan biten her şeye küfür gözlüğü ile baktığı için, her hadise karşısında titreyip azap çekiyor. Her şey onu yetim gibi hüzünlü bir hâle sokup ağlattırıyor. İslam tarihinde bu ekolün en mühim temsilcileri Ebû'l-Alâ-i Maarrî ve Ömer Hayyam gibi şair ve filozoflardır. Bu gibiler, hadiselerin tazyikinden kurtulmak için içkiye ve haramlara dalmış ve bu tarz menhiyatı teşvik eden edepsiz şiirler yazmışlar; ehl-i hakikat âlimler de onların bu edepsizliklerini ve küfre giden hallerini tahkir ve tekfir etmişlerdir.

Mümin ise, kâinatta olan biten bütün her şeye iman ve hidayet gözlüğü ile baktığı için, her hadisede kalbi ve aklı bir saadet ve huzur yolu bulup, her şeyin iç yüzünde saklı olan güzellikleri görüp sezebiliyor. Her şey mümine dost ve enis olup, her şeyden bir güzellik ve huzur yakalıyor. Hatta hastalık ve musibetler bile kâmil bir mümin nazarında ilahi bir iltifat ve Rabbanî bir ikram olarak değerlendiriliyor.

Peygamberler ve evliyalar çok büyük sıkıntılara ve belalara maruz kaldıkları hâlde, onlarda en küçük bir şikâyet, en ufak bir serzeniş, en basit bir bedbinlik alameti görülmemiş. Çünkü onlar iman ve hidayet ile her şeyin güzel cihetine bakmış ve hayırlara yormuşlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...