"Hem yüzer tecrübenle, ey sabırsız nefsim, kat’î kanaatin gelmiş ki, zahirî musibetler altında ve neticesinde inayet-i İlâhiyenin çok tatlı neticeleri var." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Her şeyde, hattâ en çirkin görünen şeylerde, hakikî bir hüsün ciheti vardır. Evet, kâinattaki her şey, her hadise, ya bizzat güzeldir, ona hüsn-ü bizzat denilir veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki, ona hüsn-ü bilgayr denilir. Bir kısım hadiseler var ki, zahiri çirkin, müşevveştir. Fakat o zahirî perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var."(1)

Üstadımız, yukarıya aldığımız ifadeleriyle, Allah'ın yarattığı her şeyin muhakkak güzel olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur.

Musibetlerin de görünüşü çirkin gibi durabilir, ama musibetlerin altında ve neticesinde çok güzellikler ve tatlı nimetler bulunuyor. Bunlar;

  1. Mesela musibetler sabırla karşılanırsa, cehenneme vesile olan günahlara kefaret oluyorlar.
  2. Musibetlerin her bir dakikası, normalde elde edilmesi çok zor olan yüksek sevaplara vesile oluyor.
  3. Musibetlerin Allah'tan geldiğini bilmek, sabretmek ve hatta şükretmek vasıtasıyla menfi ibadet olup, ciddi mertebelerin kazanılmasına vesile olmaktadır.
  4. Musibetler Allah ile kul arasında özel bir iletişim ağı oluyor. İnsan en aciz anında Allah’ın varlığını yoğun bir şekilde hissediyor; normal şartlarda bu yoğun hissiyatı insanın yakalaması çok zor.
  5. Musibetler insanın ruhuna ve kalbine incelikler katıyor. Empati, şefkat, diğerkâmlık, nezaket, sosyal bilinç vesaire.

Musibetlerin bu sayılanlardan başka daha çok faydaları ve İnayet-i ilahiyeye bakan vecihleri vardır.

(1) bk. Sözler, On Sekizinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...