Otuz İkinci Sözün, Yirmi İkinci Sözün Sekizinci Lem’a’sının izahı ve zeyli olduğu ifade ediliyor. İkisi arasındaki münasebet nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her iki risalede de küçükten büyüğe doğru, yani parçadan bütüne, fertten nev’e, zerreden kâinata doğru bir fikrî seyahat söz konusudur; çekirdeği yapamayan ağacı yapamaz, bir çiçeği yapamayan baharı yapamaz, insanı yapamayan kâinatı yapamaz gibi… Tek fark, Sekizinci Lem’ada konunun doğrudan tahlil edilmesi, bu risalede ise herhangi bir varlığa Rab olmak isteyen farazî bir şahıs muhatap alınarak, bütün küfür cereyanlarına cevap verilmesidir.

Yirmi İkinci Sözün Sekizinci Lem’asından bir bölüm nakledelim:

“…her bir çiçek, her bir semere, her bir hayvan, o Sâni’in birer sikkesidir, birer hâtemidir, birer turrasıdır. Her nerede bulunsa lisan-ı haliyle her birisi der ki “Ben kimin sikkesiyim, bu yer dahi onun masnuudur. Ben kimin hâtemiyim, bu mekân dahi onun mektubudur. Ben kimin turrasıyım, bu vatanım dahi onun mensucudur.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...