"Demek, bütün semâvâtın Rabbi olmayan, bir tek insanın simasındaki alâmet-i farika olan nakş-ı simâvîyi yapamaz." cümlesini izah eder misiniz; semavatın Rabbi olmakla, simalara farklı suret vermenin ilişkisi ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Haberdar olmak"ta ezeli ilmin ispatı vardır. Yani ezeli ilmi ile her şeyi bilir, öyle yaratır. Burada hem ispat, hem de haşmet ve azamet manası hükmediyor.

"Haberdar olmamak" manası, zaten Allah hakkında caiz olmaz, hem de ispatta eksiklik sebebidir. Zira haberi olmadan her yaptığı birbirinden farklı oluyor sözünde, tesadüf ve rastgelelik manası akla baskı kurar. Yani insan kolayca bunu tesadüfe ve rastlantıya verebilir.

Lakin sonsuz ilmin mührü hükmünde olan "haberdar olmak" manası, tesadüfün ve rastlantının çanına ot tıkar, hiçbir vecihle ona geçit vermez. Hem ilmi ispat eder, hem de ilmin ihata ve azametine şahitlik yapar.

Bütün simaları ilim ve nazarında tutamayan, elbette yeni bir sima icat edemez. Ancak ezeli bir ilim öncekilere benzetmeden yeni bir sima tasarlayabilir.

* * *
Sema ile insanın yüzü arasında sıkı bir ilişki bulunuyor. Şöyle ki;

O yüzde göz var, gözün görmesi için ise güneş ve ışığı lazım. Demek o yüze gözü takan Zat'ın gözün görebilmesi için semaya da güneşi yerleştirmesi gerekiyor.

Hem insanın yüzünde hayat var. Hayat ise kainat fabrikasından süzülüp gelen bir macun gibidir. Yani hayatın olabilmesi ve devam edebilmesi ancak, kainat fabrikasının tıkır tıkır işlemesi ile mümkündür.

Simanın diğer simalardan imtiyaz ve farklılığı, bu külli yaratmanın içinde hususi bir detay, özel bir şekillendirme işlemidir. Haliyle sima farklılığı ile simanın yaratılması girifttir, ikisini iki farklı ele vermek mümkün değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...