"Her mü’minin namazı, onun bir nevi miracı hükmündedir. Ve o huzura lâyık olan kelimeler ise Mirac-ı Ekber-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmda söylenen sözlerdir. Onları zikretmekle o kudsî sohbet tahattur edilir." Açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Namaz, bütün ibadetlerin özeti ve hülasasıdır. Namazın her anı ve her hareketi ayrı bir ibadeti ayrı bir manayı temsil ediyor. Bu yüzden namazın bir hareketini diğer hareketine takdim etmek yerine, hepsini kendi makamında ve kendi manasında zirvede görmek gerekir. Secde rükûdan üstündür demek yerine, hepsi temsil ettiği mana ve makam noktasından üstündür demek, daha mutabık olur kanaatindeyiz.

"Şu bahtiyar cemaat, o Resulü dinleyip Kur'ân'a kulak verdiler. Kendilerini, envâ-ı ibâdâtın fihristesi olan namaz ile birçok makamat-ı âliye içinde çok lâtif vazifelerle telebbüs etmiş gördüler. Evet, namazın mütenevvi ezkâr ve harekâtıyla işaret ettiği vezâifi, makamatı mufassalan gördüler."(1)

Namazın vakitleri, hareketleri ve içinde zikredilen kelime ve ifadeler, âdeta bütün ibadet türlerini temsil eden bir özet gibidir. Kulluğun esası ve özü hükmünde olan tekbir, tesbih ve tahmid namazın ana umdeleri ve ruhu gibi her tarafında bulunuyor.

Namazın her hareketi ve tavrı, bütün mahlukatın ibadetleri temsilen zikredilen birer sembol gibidir. Mesela kıyam, ağaçların ve bitkilerin haline işaret ediyor. Secde ise toprak ve madenlerin fıtri ibadetlerini tevkil ediyor. Kuud, dağların ve tepelerin hallerini mündemiçtir, vs... Biz bütün bunları bilsek de bilmesek de namazda bu temsili vekaletler oluyor. Demek şuur olmasa bile, biz namaz sayesinde bütün kainatın temsilciliğini yapıyoruz.

Kul ile Allah arasında en yüksek ve hoş bağ ibadet bağıdır. Yani insan ibadet ile Allah’a müracaat edip, ondan bir şeyler talep ediyor. Allah da bu ibadetin neticesi olarak o talepleri yerine getiriyor. İbadet insan ile Allah arasında bir iletişim ve ulaşım vasıtasıdır. İnsan günde beş defa namaz vasıtası ile Allah’ın huzuruna çıkıp, onun ile diyaloga giriyor. Onun huzurunda olmanın lezzetini tadıyor.

Sadece tahiyyat içindeki kelimeler değil; tekbir, tesbih ve tahmid de aynı şekilde hülasa ve külliyet kesp etmeye müsait özetlerdir. Secde anında okuduğumuz mübarek kelime de aynı tahiyyat gibi hülasa ve külliyetlidir...

(1) bk. Sözler, On Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...