"Hiç hatırına gelmesin ki, şu hilkatte câri olan namuslar, kanunlar, kâinatın hayattar olmasına kâfi gelir." Bu cümleyi açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat Hazretleri tabiatın tarifinde sıraladığı bir dizi hakikatten birinde de “Kanundur, kudret değildir, kadir olamaz.”(1) buyurur.

Yerküremizi tümüyle kaplayan atmosfer, bir kanunun hükmüyle dünyadan ayrılmamakta, onunla birlikte hareket etmektedir. Dünya yaratılırken ileride mevsimleri netice verecek bir eğime sahip kılınmıştır. Güneş, cazibe denilen bir kanunla bütün gezegenlerini kendine bağlamıştır ve hep birlikte hareket etmektedirler.

Sadece birkaç örnek verdiğimiz bu şuursuz ve iradesiz kanunlar; bir Hakîm’in hükmüyle hizmet veriyorlar. Ne cansız elementler, ne de kanunlar bu hayata menşe olabilirler. Meselâ, bahar bir kanundur, onun gelmesiyle yeryüzü çiçeklerle donanır, ama bu çiçekleri yapan ve onlara hayat veren bahar değildir. Bahar, Allah’ın âdetullah kanunlarından birine unvan olmuştur; kendisinin hariçte müstakil bir varlığı yoktur.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a, Üçüncü Kelime, Üçüncü Muhal.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...