"Hiç hatırına gelmesin ki, şu hilkatte câri olan namuslar, kanunlar, kâinatın hayattar olmasına kâfi gelir. Çünkü, o cereyan eden namuslar, şu hükmeden kanunlar itibarî emirlerdir, vehmî düsturlardır; ademî sayılır..." Bu paragrafın izahı nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainatta görünen bütün mahlukat ve cismani varlıklar, Allah’ın koymuş olduğu kanunlar üstünde varlığını idame ettirirler. Nasıl bir ev, sütunlar ve kolonlar üstünde durur. Aynı şekilde kainattaki bütün nizam ve ahenk de adetullah denilen kanunlar sütunu üstünde hareket ederler.

Halbuki insanların kanun diye isimlendirdiği şeyler, Allah’ın kudretinin üstünde bir levha bir itibari işaretlerdir. Mesela, suyun kaldırma kanunu dedikleri şey, Allah’ın kudret sıfatının su üzerindeki tecellisinden ibarettir. İşte bu kanun, bu kudret tecellisi üzerinde bir sembol, bir vehmi isimdir.

İşte itibari ve vehmi olan bu kanunların belirgin ve şahsiyet sahibi olması, ancak meleklerin o kanunlara vekalet ve nazır olması ile mümkündür. Bu yüzden Allah kainatta her bir kanun ve adetinin üstüne bir nazır ve vekil olarak bir melek tayin ediyor. O melek, o kanunun üstünde bir levha, bir kul olarak görev yapıyor. Melekler o kanunlar üstünde vazifeli olmasa idi, biz o kanunların farkında olamayacaktık. Ya da hakiki fiiller, hakiki şahsiyetler ile temsil edilir. Yoksa, vehmi ve itibari olan kanun tesmiyesi ile temsil edilemezler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

hakan
yani öyle diyebilirmiyiz; Her bir Kanun Bir Ismin tezahurudür. O nazir Melaike o kanuna nazir olamsiyla o hal onun zikri oluyor, yani böylece Allaha ibadet etmis oluyor.O "Mekan" onun zikir yeridir, böylece ayni zamanda Melaike riziklaniyor,cünkü zikir Melaikelerin gidasidir.Böyle diyebilirmiyiz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)
Elbette ki öyle demek mümkündür. Kanunların varlığı bir kanun koyucuya delalet eder. Kanunları koyan ile uygulayan aynı zattır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hamim

sağolun manyak bir cevaptı peki "Hayat, bir hakikat-i hariciyedir; vehmî bir emir, hakikat-i hariciyeyi yüklenemez" bu cümleyi nasıl anlayalım.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)

Bu ifade, verdiğimiz cevabın aynı anlamına geliyor. Yani kâinatta mevcut olan bu denge ve nizam, harikulade değerde bir hadisedir. Bu nizam ve intizam, kâinatın ayakta durması için gerekli bir şarttır. İşte kâinatta bulunan bu dengeyi idare edecek ve temsil edecek, ancak hakikaten mevcut olan ve temsil kabiliyetine sahip olacak melekler olabilir. Kanunlar gibi vehmi emirlerin, bunu yapması ve yüklenmesi düşünülemez.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...