"Halbuki, eskiden beri o yukarı âlemlerdeki tahrip ve tamirden, medar-ı ibret olarak, yalnız birkaç semâvî taşlar düşmüşse de, hiç kimsenin başını kırmamış." İzah eder misiniz, tamirden maksat nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bir insan, bir ayda yıkanmazsa ve küçük odasını süpürmezse çok kirlenir, pislenir. Demek bu saray-ı âlemdeki paklık, sâfilik, nuranîlik, temizlik, mütemadiyen hikmetli bir tanziften, bir dikkatli tathirden ileri geliyor. Ve eğer o daimî tathir ve süpürmek ve dikkatle bakmak olmasaydı, bir senede bütün hayvanların yüz bin milletleri arzın yüzünde boğulacaklardı. Ve semâvâtın fezasında tahribe ve mevte mazhar olan kürelerin ve peyklerin, belki yıldızların enkazları, başımızı ve diğer hayvânâtın başlarını, belki küre-i arzın başını, belki dünyamızın başını kıracaklardı, dağlar büyüklüğündeki taşları başımıza yağdıracaklardı. Ve bizi bu vatan-ı dünyevîmizden kaçıracaklardı. Halbuki, eskiden beri o yukarı âlemlerdeki tahrip ve tamirden, medar-ı ibret olarak, yalnız birkaç semâvî taşlar düşmüşse de, hiç kimsenin başını kırmamış."(1)

Yeryüzünde nasıl sürekli bir tahrip ve tamir, yani yapmak ve bozmak fiilleri vuku buluyorsa (bahar ve kışın dönüşümleri gibi) aynı işlem sema alemlerinde de caridir. Allah, sema aleminde de sürekli yaşlanmış ve işi bitmiş veya miadını doldurmuş gezegenleri, kara delik denilen süpürge makinesi ile temizliyor, yeni ve taze alemleri devreye sokuyor. Yoksa sönmüş ve yaşlanmış meteor ve yıldızlar temizlenmemiş olsa, sema alemi insanlık için ciddi bir tehdit olacaktı.

“...Halbuki, eskiden beri o yukarı âlemlerdeki tahrip ve tamirden, medar-ı ibret olarak, yalnız birkaç semâvî taşlar düşmüşse de, hiç kimsenin başını kırmamış.”

Bu cümle yukarıda da kısaca değindiğimiz gibi, sema dairesindeki faaliyetlere işaret eden bir cümledir. Tahrip, sönmüş ve yaşlanmış meteor ve yıldızların temizlenmesine tamirde yeni gezgen ve yıldızların tanzim ve tedvirine işaret ediyor.

(1) bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Birinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...