Hikmetli ve müzeyyen olan masnuatı, hikmetsiz ve manasız, karmakarışık bir şeye isnad etmeleri ne demektir? Yani harekat-ı zarrat manasız ve karmakarışık bir iş midir ki masnuatı ona isnat ediyorlar?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her şeyde hikmet ve faide gözetilmesi bir kasıt ve iradenin varlığına delildir. Kasıt, hikmet ve irade ise Hakîm ve Mürid olan Allah’a işaret eder.

Hikmetli ve müzeyyen olan masnuata misal olarak nar ve mısırı ele alalım. Nar ve mısırdaki sanata veya içindeki vitamin ve minerallere dikkatle nazar eden insan, böyle sayısız sanat eserlerinin karışık ve manasız işlerin neticesi değil, Allah’ın kudret kalemiyle yazdığı kelimeler veya nakşettiği sanat eserleri olduğu neticesine varacaktır. Tefekkür etmeyen insanlar, zahiren zerratın hareketiyle meydana gelen harikulade eserleri o zerrelere verirler. Halbuki tefekkür ve hikmet nazarıyla kâinata bakan insan, hiçbir şeyde abesiyet ve tesadüf olmadığını görür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...