Hikmetli ve müzeyyen olan masnuatı, hikmetsiz ve manasız, karmakarışık bir şeye isnat etmeleri ne demektir?

Soru Detayı

Yani harekat-ı zarrat manasız ve karmakarışık bir iş midir ki masnuatı ona isnat ediyorlar?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her şeyde hikmet ve faide gözetilmesi bir kasıt ve iradenin varlığına delildir. Kasıt, hikmet ve irade ise Hakîm ve Mürid olan Allah’a işaret eder.

Hikmetli ve müzeyyen olan masnuata örnek olarak nar ve mısırı ele alalım. Nar ve mısırdaki sanata veya içindeki vitamin ve minerallere dikkatle nazar eden insan, böyle sayısız sanat eserlerinin karışık ve manasız işlerin sonucu değil, Allah’ın kudret kalemiyle yazdığı kelimeler veya nakşettiği sanat eserleri olduğu sonucuna varacaktır. Tefekkür etmeyen insanlar, zahiren zerratın hareketiyle meydana gelen harikulade eserleri onlara verir. Oysa tefekkür ve hikmet nazarıyla kainata bakan insan, hiçbir şeyde abesiyet ve tesadüf olmadığını görür.

Burada işlenen ana tema; zerratın hareketleri çok düzenli ve mükemmel olduğu halde, Allah'tan irtibatını koparınca elbette tesadüfi iş yapan karmakarışık bir hareketten ibaret kaldığıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...