Hılletin tanımındaki "en güzel takdir edici yoldaş" ifadesini biraz açabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hıllet", kelime olarak samimi ve can-ı gönülden olan dostluk manasına geliyor.

"Takdir edici" ifadesi kardeşinin meziyet ve faziletini kendi fazilet ve meziyeti imiş gibi görmek, sevmek ve kabul edip takdir etmek demektir. Samimi bir arkadaş ve candan bir dost kardeşinin bütün üstün vasıflarını kendi vasfıymış gibi över ve takdir eder demektir.

Bir Nur talebesi bir sahada büyük bir başarı elde etse, mesela, büyük bir fennî keşifte bulunsa, bütün Nur talebeleri bunu kendi başarısı gibi telakki edip, onu can-ı gönülden takdir eder, etmelidir. Samimi dostluk ve arkadaşlık bunu iktiza eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Lazgin

Peki bir Nur talebesi kardeşinin yüzüne karşı mı övmeli?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Yüze karşı övmenin hükmü, övdüğü kişinin durumuna göre değişir. Kişi kamil ve mütevazi ise övmekte bir sakınca olmaz, ama zaafları varsa, yüzüne karşı övmek onu boğazlamak ve manen ölümüne sebep olmaktır. Peygamber Efendimiz (asm) bu inceliğe şu şekilde işaret etmektedir:
1792. Ebû Mûsâ el-Eş’arî radıyallahu anh şöyle dedi:
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem, bir adamın bir kişiyi övdüğünü ve övmede çok ileri gittiğini işitti. Bunun üzerine:
“Adamı mahvettiniz (veya adamın bel kemiğini kırdınız)” buyurdu. (Buhârî, Şehâdât 17, Edeb 54; Müslim, Zühd 67)
1793. Ebû Bekre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında bir adamdan bahsedilmiş ve orada bulunan bir kişi o adamı aşırı şekilde övmüştü. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (asm):
“Yazık sana! Arkadaşının boynunu kopardın.” buyurdu ve bu sözünü defalarca tekrarladı. (Buhârî, Şehâdât 16, Edeb 54; Müslim, Zühd 65. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 9; İbni Mâce, Edeb 36)

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Lazgin
Allah razı olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...