"Hırs sebebiyle, teennî ile hareket etmediği için, o tertipli eşyadaki mânevî basamakları müraat etmez; ya atlar, düşer veyahut bir basamağı noksan bırakır, maksada çıkamaz." Buradaki; "atlar düşer" ifadesini nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Atlar düşer” tabiri, kâinatta tertip edilmiş olan sebep-sonuç zincirine uymadan, sonuç almaya kalkışmak anlamına geliyor.

Mesela, buğdayı elde etmek için Allah sebepleri tertip ile sıraya koymuş; önce tarlayı süreceksin sonra tohumlayacaksın sonra sulayacaksın sonra ilaçlayacaksın vs... Bu tertiplerden birini atlasan ya da sana bakan bu işlerden birini Allah'a havale edip "ben tevekkül ehliyim" diye yapmasan, buğdayı alamadığın gibi tembellik damgasını da yersin.

Burada "düşmek" tabiri, buğdayı alamamak ve tembellik damgasını yemek anlamına gelirken, "atlamak" tabiri ise, sebep sırasına uymamak anlamına geliyor ki kâinatta bütün sonuçlar bu ilahi formül ile elde edilir.

Mesela, düşmana karşı zafer kazanmak ancak manevi, askeri, siyasi ve iktisadi gücü elde etmek ile olur. Bunları elde etmeden "ben müminim!.." diye düşman üstüne gidersen sonuç vahşettir. İsrail’in modern uçak ve füzelerine karşı sapan taşı ile karşı durmak "düşmek" anlamına gelir. İsrail’e karşı ancak manevi, askeri, siyasi ve iktisadi güç ile "Dur!.." diyebiliriz, yoksa gerisi lafügüzaftır, çoluk çocuğu telef etmektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...