"Hem, dünyada hayatın hakkı şâmil ve âmmdır. O rahmet-i âmmenin bir cilve-i mânidar, onun bir sırr-ı hikmeti var; küfür mâni değildir." ifadelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayat verilmiş ise hakkını ister. Onun hakkı ise bütün kainatın bir fabrika gibi işleyip hayatın etrafında hizmet etmesidir. Güneş hayat için doğar, yağmur hayat için yağar, toprak hayata hizmet için yeşerir, rüzgâr hayat için eser vs... Hayat bütün bu şartları ister ve bütün bu sebepleri kendine hizmetçi kılar.

Öyle ise kime hayat bahşedilmiş ise hayatın oluşması ve devamı için gerekli olan sebep ve unsurlar da ona zımnen bahşedilmiştir. Hayatın verilip de hayata lazım olan güneşin verilmemesi hikmete zıt olur. Bu sebeple hayat umumidir, yani bütün kainatın genelinden süzülüp gelen bir macun gibidir. Bir sebep eksik olsa hayat hakkını kaybeder.

Allah kafire hayatı vermiş ise, hayatın levazımı ve sebepleri olan unsurları ve şartları da elbette hikmeti gereği verecektir; küfür buna engel teşkil etmez. Kafirin bedenindeki hayat, küfürden ayrı bir sır ve hikmet olduğu için kendine ait hususiyetleri celp ediyor, küfür buna mani olamıyor.

Hayat müstakil olarak Allah’ın ekser isim ve sıfatlarını üzerinde gösteren ve ilan eden bir harika sanattır. Kafirin küfrü bu ilan ve izhara zarar vermez.

Hayat tek başına bir hakikat-i kübradır. Bu sebeple de hakkını ve levazımını ister. Allah da bu hakkı ve levazımı ona -kafir de olsa- bahşeder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...