Block title
Block content

"Hristiyanlığın malı olmayan mehâsin-i medeniyeti ona mal etmek ve İslâmiyetin düşmanı olan tedennîyi ona dost göstermek, feleğin ters dönmesine delildir. Paslanmış bîhemtâ bir elmas, daima mücellâ cama müreccahtır." Bu ifadeleri izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"53. Hıristiyanlığın malı olmayan mehâsin-i medeniyeti ona mal etmek ve İslâmiyetin düşmanı olan tedennîyi ona dost göstermek, feleğin ters dönmesine delildir."

"54. Paslanmış bîhemtâ bir elmas, daima mücellâ cama müreccahtır."(1) 

Üzeri tozlanmış ve kirlenmiş nadide bir elmas, çok parlak ve göz kamaştırıcı bir camdan daima üstündür.

Ya da şöyle soralım; yolda üzeri tozlanmış görünüşü biraz kirli bir elmas parçası ile göz kamaştırıcı ve parlak bir cam bulsak, hangisini alırız. Elbette elması alırız, çünkü elmas tozlanmakla, kirlenmekle değerini yitirmez, kıymetini kaybetmez.  

İslam bir elmastır, ama maalesef Müslüman dünyasındaki bir takım hastalıklar bu elmasın üzerine bir takım toz ve kirler bulaştırmıştır. Müslümanların Kur’an ve sünnetten uzak bir hayat yaşamaları, İslam önünde siyah ve kesif bir perde oluşturmuştur. Fakirlik, sefalet, geri kalmışlık, parçalanmışlık gibi. Oysa insanlar önce dine değil dinin mensuplarına bakıyorlar. Dinin mensupları zayıf ve kirli ise dini de öyle zannediyorlar.

Hristiyanlık ve Hristiyan dünyası ise, teknoloji ve bilim sayesinde parlak ve göz kamaştırıcı bir cam gibidir. Aslında Hristiyan alemindeki bu parlaklık Hristiyanlıktan değil, ortak emek ve ortak aklı temsil eden müspet ilimlerden gelmektedir.

"İslam’ın kendisi temiz, çevresi kirli; Hristiyanlığın kendisi kirli, çevresi temiz." şeklinde özetleyebiliriz. Surete bakanlar aldanır, hakikate bakanlar ise gerçeği görür.

(1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri: 53, 54.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...