"Din hayatın hayatı, hem nuru, hem esası. İhyâ-yı din ile olur şu milletin ihyâsı. İslâm bunu anladı. Başka dinin aksine, dinimize temessük derecesi nisbeten milletin terakkisi. İhmali nisbetinde idi milletin tedennîsi..." devamıyla izahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Din hayatın hayatı, hem nuru, hem esası. İhyâ-yı din ile olur şu milletin ihyâsı. İslâm bunu anladı..."(1)

Din hayata hayat, hem hayata nur ve rehber, hem hayatın esası ve temelidir. Bu yüzden İslam milletinin dirilmesi ve kemal bulması, dinin insan hayatında hayat bulmasına bakar. Din, Müslümanların hayatını idame ettiren bir ruh gibidir. Nasıl ruhsuz beden yaşayamaz ise, dinsiz Alem-i İslam da yaşayamaz demektir.

"Başka dinin aksine, dinimize temessük derecesi nispetinde milletin terakkisi. İhmali nisbetinde idi milletin tedennîsi. Tarihî bir hakikat; ondan olmuş tenâsi."(2)

Hristiyanlar reform ve Rönesans ile dinlerini terk ettiler, ondan sonra terakki ettiler. Onların dini batıl olduğu için, onların gelişiminde bir ayak bağı gibidir. Onlar bu bağı çözdüler, sonra yükseldiler. Kilisenin bağnaz ve gerici baskısından kurtuldular.

Lakin bu bizde tam tersidir. Müslümanlar ne zaman dine sarılmışlar, o zaman terakki etmişler, ne zaman dini terk etmişlerse, o zaman da tedenniye düşmüşler. Tarih buna şahittir. Asr-ı saadet, Emevilerin ve Abbasilerin bazı dönemleri, Selçuklu ve Osmanlının tamamı buna güzel birer örnektirler.

Keza günümüzde de İslam dünyası, İslam’a sımsıkı sarılmadığı için perişanız ve tedennideyiz.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Lemeat.

(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...