HUDÛS

Allah’ın varlığı vâcip ve ezelîdir; mahlukatın varlığı ise mümkin ve hâdistir.

Mümkin, olup olmama hallerinden her ikisini de kabul edebilen, yani var olabildiği gibi yoklukta da kalabilen mânâsına gelir. Bir mümkin varlık sahasına çıkmışsa, onun var olması yoklukta kalmasına tercih edilmiş demektir. Bu tercih ise ancak varlığı vâcip olan Allah’ın iradesiyle gerçekleşir.

İlâhî irade, bir mümkini varlık sahasına çıkarmayı dilediğinde, onu yokluktan kurtarır, var eder. Bu varlık, yaratılmış olması yönüyle “mahluk”, sonradan meydana gelmesi cihetiyle de "hâdis"tir.

Her mahluk hâdistir, yani sonradan ihdas edilmiş, varlığa kavuşmuştur. Bu sonradan oluşa hudus ve bu özelliğe sahip olanlara da hâdis denilir.

Yükleniyor...