"Hükema-i işrakıyyunun meşâiyyun kısmı, melâikenin mânâsını inkâr etmeyerek 'Her bir nevin bir mahiyet-i mücerrede-i ruhaniyeleri vardır.' derler..." Melaikenin vekalet ve nezaret vazifelerinin mahiyetini bilebilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hükema-i işrakıyyunun meşâiyyun kısmı, melâikenin mânâsını inkâr etmeyerek 'Her bir nevin bir mahiyet-i mücerrede-i ruhaniyeleri vardır.' derler. Melâikeyi öyle tabir ediyorlar. Eski hükemanın işrakıyyun kısmı dahi, melâikenin mânâsında kabule muztar kalarak, yalnız yanlış olarak 'ukul-u aşere' ve 'erbâbü'l-envâ' diye isim vermişler."(1)

"Her türü temsil eden maddeden soyut bir ruh ve güç vardır." anlayışı işrak felsefesinin bir görüşüdür. Bunlar meleklerin türler üstündeki vekalet ve nezaretini hissedip, yanlış bir tabir ile soyut bir güç kavramı olarak tarif ediyorlar. Yani hissediş ve vücudu kabul ediş noktasında doğrular, ama tarif ve tabirde hata ediyorlar.

Burada anlatılmak istenen ana tema, meleklerin varlığını bütün farklı görüşteki din ve ekoller kabul etmişlerdir. Ama tarif ve tabirler ekollere göre farklılık arz etmiştir. Buradan da meleklerin varlıklarını kabul etmekte ve hissetmekte insanlık ittifak etmiştir, hükmü sabit oluyor.

Üstad Hazretlerinin, fikirce en aşağı olan felsefecilerin bile meleklerin mahiyetini hissettiğini ifade etmesi, elbette ehli imanın daha iyi hissedebileceği hakikatini bize gösteriyor.

Eşyadaki her bir vazife ve harika sanatlar meleklerin vekalet ve nezaretine bakıyor. Günümüzde fen ilimleri eşyanın vazife ve sanatlarını izhar ve ilan ettikleri için, biz de meleklerin vekalet ve nezaretlerini bir cihetle fen ilimlerince öğrenebiliriz. Yani bir melek çiçeğe vekalet ve nezaret ederken neye hayret edip tahdis ediyorsa, biz de fen ilimlerinin çiçek üzerindeki tespiti oranında hayret ve tahdis edebiliriz ve bu hayret ve tahdis ile onların nezaret ve vekaletinin sırrını çözebiliriz.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...