“Madem ehl-i hikmetle ehl-i din ve ashab-ı akıl ve nakil mânen ittifak etmişler ki, mevcudat şu âlem-i şehadete münhasır değildir.” Bu cümlede geçen tabirleri izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ehl-i hikmet: Bu ifade, daha çok felsefeciler için kullanılır. Bunlar, her ne kadar semavî kitapların bildirdiği mânada bir melaike inancına sahip olmasalar da daha önce ifade edildiği gibi, “mahiyet-i mücerrede, ukul-u aşere, erbab-ül enva, kuvâ-yı sariye” gibi ifadeleriyle melek mânasını kabul etmiş oluyorlar.

Ehl-i din: Semavî kitapların hepsinin meleklerden bahsetmesi yanında, başka inançlarda da felsefecilerin tarzına yakın, yanlış bir melaike inancı olabilir.

Ashab-ı akıl denilince; her şeyi akılla izah eden felsefeciler akla gelmekle birlikte, burada melaikeyi akılla da izah ve ispat eden muhakkik âlimler mânasında da kullanılmış olabilir. Her akıl sahibi yakinen bilir ki, varlık âlemi sadece şu gördüğümüz madde âleminden ibaret değildir. İlim adamlarımız, insan gözünün ışınlardan sadece yüzde iki buçuk kadarını görebildiğini söylüyorlar. Işınları göremeyen bir göz ne ruhları görebilir, ne yerin çekimini, ne de güneşin cazibesini.

Ashab-ı nakil ifadesi, bu iman rüknünü hem ayet, hem de hadislere dayanarak izah eden zevattır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...