"Hürriyet-i fikir ve serbestiyet-i vicdan düsturu ile Risale-i Nur'un bir kısım şakirdleri; idareye dokunmamak şartıyla rejim ve usûlünüzü ilmen kabul etmezse ve muhalif amel etse hattâ rejimin sahibine adavet etse, onlara kanunen ilişilmez." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Rejim, insanların duygu, düşünce ve yaşamı ile uğraşmaz, sadece düzeni bozacak eylem ve şiddet olduğu zaman müdahale eder. Çünkü şiddet, kamuya ya da bireyin hakkına tecavüz etmek anlamına gelir. Devletin görevi de bunun önene geçmek, yani kamu düzenini sağlamaktır.

Hâl böyle olunca, herhangi birisinin rejimi, şiddete başvurmadan eleştirmesi, beğenmemesi, hatta nefret etmesi temel bir özgürlük hakkıdır, kısıtlanamaz. Yani devlet ve kanun "filancayı seveceksin ya da sevmeyeceksin" diye zorlayamaz. Bu insanların temel hak ve özgürlüklerine ilişmek anlamına gelir.

"Hürriyet-i fikir ve serbestiyet-i vicdan düsturu ile Risale-i Nur'un bir kısım şakirdleri; idareye dokunmamak şartıyla rejim ve usûlünüzü ilmen kabul etmezse ve muhalif amel etse hattâ rejimin sahibine adavet etse, onlara kanunen ilişilmez."(1)

Üstadımız bu paragrafta bu inceliği hatırlatıyor.

“İdareye dokunmamak şartıyla” ifadesi, şiddete başvurmadan herkes düşünce ve fikirlerini özgürce ifade eder ve inançlarını özel hayatında yaşayabilir demektir.

Yani işin en açık ifadesi; "A veya B şahsını sevmek zorunda değiliz, onu eleştirmek de düşünce özgürlüğü kapsamındadır.", denilmek isteniyor. İslam’ı referans alan birisi zaten İslam’a uygun yaşar.

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...