"Hurûf-u Kur’ân’ın, hususan sûrelerin başlarındaki mukattaât-ı hurûfun hâsiyetlerine ve fezâillerine ve tesirât-ı maddiyelerine dâir vürûd eden hadisleri şu asrın nazar-ı maddîsine takrib etmek için..." Bu hadislerden örnekler verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kesik harflerin (huruf-u mukattaa) özellik ve faziletleri hakkında varid olan hadislerden bazıları şunlardır:

Abdullah bin Mes’ud’un (r.a.) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuşlardır:

“Kim Allah’ın kitabından bir harf okursa, onun için bir sevap vardır. Her sevap da on misli kadar artar. ‘Elif-lâm-mîm’ bir harftir, demiyorum; ‘elif’ bir harf, ‘lâm’ bir harf, ‘mîm’ de bir harftir.”(1)

Ebû Hüreyre’den gelen, “Resûlullah cuma günü sabah namazında ‘Elif lâm mîm tenzîl’ ve ‘hel etâ ale’l-insâni’yi okurdu.”(2)

Semûre bin Cündeb’den (r.a.) rivayetle: “Hâ mîm ile başlayan sûreler cennet bahçelerinden bir bahçedir.”(3)

Halil bin Mürre (r.a.) rivayet ediyor: “Kur’ân’ın Hâ mîm’le başlayan sûreleri yedidir. Cehennemin kapıları da yedidir. Her bir Hâ Mîm gelerek bu kapılardan birinde durur ve şöyle duâ eder: ‘Allah’ım, bana inanıp da beni okuyan kimseyi bu kapıdan sokma!’”(4)

Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her şeyin bir özü vardır. Kur'an’ın özü ise, “Hâ-mîm’lerdir.”(5)

Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Cennetin yüce makamlarına yükselmeyi arzu eden kimse ‘Hâ-mîm’leri okusun.'.”(6)

Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Eğer düşman ansızın saldırırsa, (onlardan korkmayın ve) ve şöyle deyin: ‘Hâ-mîm. Lâ yünsarûn’ "(7)

Dipnotlar:

(1) bk. Tirmizi, Sevabü'l-icâz, s. 32-35.
(2) bk. Buhârî, “Cumʿa”, 10; Müslim, “Cumʿa”, 65, 66.
(3) bk. Suyutî, Câmi’ussağir, 3/422, no.3852.
(4) bk. Suyutî, Câmi’ussağir, 3/422, no.3853; Beyhakî, Şü’abül-İmân.
(5) bk. Nuraddin el Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 7/159.
(6) bk. İbnu’d-Daris, Fedailu’l-Kur’an,1/102; ed-Durru’l-Mensur, Mu'min, 40/1-3 ayetlerin tefsiri; Kenzu’l-Ummal, Hadis no: 2696.
(7) bk. Muhammed Nasıruddin el-Elbani, Sahih ve Daifu suneni’t-tirmizi, Hadis no: 1682.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...