İhbarat-ı gaybiyeden, Rumların mağlubiyetini bildiren ayet hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Elif, Lâm, Mîm. Rumlar yakın bir yerde mağlub oldular. Ama bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler."(Rum, 30/1-3)

Edna’l-ard: “Arap diyarının Rumlara en yakın yerinde” demektir. Zira Araplar arasında malum olan “arz” bundan ibarettir. Bu en yakın yer ise, Şam bölgesidir. Yahut “Rum ülkesinin Araplara en yakın yeri” demektir.

Bi’setin beşinci yılında Mekke müşriklerinin, mü’minlere tazyikleri artmıştı. Müslümanlar Habeşistan’a hicrete yönelmişlerdi. Sasaniler de Bizansı çok müthiş bir şekilde mağlup etmiş; Ürdün, Filistin, Mısır, hatta Anadolu’yu onlardan alarak, İstanbul Boğazı'na, Kadıköy’e dayanmışlardı.

Gerek Müslümanların, gerekse Rumların, üç-beş sene gibi bir zamanda düşmanlarını yenecekleri, hiç kimsenin hayal edemeyeceği bir şeydi.

Hâl böyle iken, 2-5. âyetler iki gaybî müjde verdi: Rumların galip geleceği sırada Müslümanların da zafer kazanacakları müjdelendi. Herakliyus 624’de Azerbaycan’a kadar ilerlediğinde, Müslümanlar da Bedir zaferini kazandılar. 627’de en büyük darbeyi vurup nihaî zaferi kazanırken, Müslümanlar Hudeybiye zaferini gerçekleştirdiler.

Rumlar, Sasanilere önce feci bir şekilde mağlup oluyorlar, bundan müşrikler, Müslümanlara gelip "Sizin gibi kitabı olan Hristiyanlar, bizim gibi putperest olan Sasanilere yenildi." diye alay ediyorlar. Bu hâdise üzerine Rum Suresi'nin başındaki müjdeli ayetler geliyor ve üç-dokuz yıl içinde tekrar Rumların Sasanîlere galebe çalacağını haber veriyor. O şartlar içinde bakıldığında, çok fena halde yıpranmış Rumların, Sasanîlere galebe çalması çok zor görünüyordu. Ama ayetin haber verdiği gibi Rumlar, Sasanîlere galebe çalıyor ve ayetin mucizevî ihbarı tahakkuk ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...