Hz. İdris terzilerin piridir. Onun mucizatı da terzilik nevinden midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamberler (aleyhimüsselam) insanlığın manevi rehberleri olduğu gibi, maddi terakkinin ilk misallerinin de pişdarlarıdırlar. Allah Teâlâ bazı medeniyet harikalarını onların eliyle insanlığa hediye etmiştir. Bundan dolayı demirciler Hz. Davud’u, gemiciler Hz. Nuh’u, terziler Hz. İdris’i ve saatçiler de Hz. Yusuf’u (aleyhimüsselam) ustabaşı kabul ederler.

Aynı iş, farklı iki zaman diliminde yapıldığında, birinde mucize veya keramet iken, diğer zaman diliminde alelade bir iş olarak kabul edilebilir. Mesela, iki asır önce, bir insanın görüntüsü, yani temessülü, uzak bir diyarda başka insanlara görünmesi, büyük bir keramet iken, şimdilerde televizyon vasıtasıyla alelade, sıradan bir iş olmuştur.

Aynen öyle de Hz. İdris’in (as) elbise dikmesi de zamanın şartlarıyla mukayese edildiğinde harika bir durumdur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...