Block title
Block content

Hz. İsa, şahıs olarak mı yeryüzünde bulunacak, yoksa şahs-ı manevi mi olacak?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hz. İsa (as) ve onun ahir zamanda nazil olması hem şahsen olacak hem de şahs-ı manevi olarak olacak. Ama esas olan şahs-ı manevi olmasıdır.

Hem  Allah’ın kâinata koymuş olduğu kanunlar gereği hem de imtihan sırrı bozulmamak için Hz. İsa (as) ‘in maddi şahsı perdeli ve gizli olacaktır. Onun maddi şahsını ancak beraberinde bulunan büyük zatların bileceğine dair Üstad Hazretlerinin ifadesi şöyledir:

"Hazret-i İsâ Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî İsâ olduğunu bilmek lâzım değildir. Onun mukarreb ve havassı, nur-u imanla onu tanır. Yoksa, bedâhet derecesinde herkes onu tanımayacaktır..."(1) 

Hazreti İsa (as) İsevilik dünyasında canlanmaya başlayan, hakikati arama ve hurafelerden arınma çabasının sembolik bir zembereğidir. Sosyolojik olarak İsevilik âlemi peyderpey tekamül ve arınma sürecini zaten yaşıyor. Nasıl bir tesis yapıldıktan sonra o tesisi şereflendirmek için açılışı bir devlet büyüğü tarafından yapılır. Aynı şekilde İsevilik âleminin tarihi ve sosyolojik gelişiminin tamamlanması ya da sürat kazanması ameliyesinin açılışı veya  şereflendirme işini Hz. İsa (as) sembolik olarak yapıyor.

Zaten bir toplumun dönüşmesi ve değişmesinin kısa bir sürede bir şahıs tarafından yapılması mümkün değildir. Hz. İsa (as) kendi toplumunun hakka ulaşma serüveninin ve sürecinin önemli bir safhasında gelip, bu süreci ve serüveni hem hızlandırıyor hem de şereflendiriyor, demek daha makul bir bakış açısı olur. Sembolik değerleri realite ile iltibas etmemek gerekir.

(1) bk. Mektubat, On Beşinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...