Hakiki ya da tasaffi etmiş Hristiyanlık ne demektir? Üstad, onların Kur'an’a tabi olacaklarını söylüyor. Yani onlar da bizim gibi namaz kılıp oruç mu tutacaklar mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tarih boyunca Hristiyanlar kendi diyarında bizler kendi diyarımızda yaşarken, zamanımızda gidip gelmeler oldu. İslam ülkelerinden milyonlarca insan Hristiyan ülkelere gitti. Neticede yüz binlerce Hristiyan, İslam’a girdi.

Ayrıca pek çok Hristiyan teslise şüphe ile bakmaya başladı. Öyle ki 1980’li yıllarda Papa, "Biz Müslümanlarla aynı Allah’a inanıyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

Bununla beraber, kanaatimizce Üstad'ın bu ifadesini bütün Hristiyanların Müslüman olacakları şeklinde anlamak yerine, onların, dinlerindeki itikadi hurafelerden sıyrılıp tevhid inancına girecekleri şeklinde değerlendirmek daha doğru olur.

Zira asırların ruha sinmiş tesirini birden ortadan kaldırmak çok kolay değildir. Ama onların pek çok meselede yanlış itikadlarını tashih etmeleri de az bir merhale değildir. Zaten gerçek Hristiyanlık İslam’a zıt olamaz, her ikisi de semavi dindirler. Üstadımız İşaratü'l-İ'caz eserinde bu hakikate şöyle işaret ediyor:

"4. Kur’ân-ı Kerim, o cümlede ehl-i kitabı imana teşvik etmekle, onlara bir ünsiyet, bir sühulet gösteriyor. Şöyle ki:

'Ey ehl-i kitap! İslâmiyeti kabul etmekte size bir meşakkat yoktur; size ağır gelmesin. Zira, size bütün bütün dininizi terk etmenizi emretmiyor. Ancak, itikadatınızı ikmal ve yanınızda bulunan esasat-ı diniye üzerine bina ediniz.' diye teklifte bulunuyor."(1)

1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 4. Ayetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...