Şeytanın da nefsi var mıdır? Şeytanı kim kandırdı da Allah'a karşı geldi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şeytan cin nevindendir. İnsanlar ve cinler bu dünyada imtihana tabi tutuldukları için, mahiyet olarak hem hayrı hem de şerri işleyebilecek şekilde yaratılmışlardır. Yanlış yolda gitmeleri için mutlaka harici bir saik gerekmiyor. Şeytan hiç vesvese vermese de bir insan veya bir cin kendiliğinden şerri tasavvur edip onu irtikâp edebilmektedirler; mahiyet ve fıtratları buna müsaittir.

Şeytanın kendine özgü bir nefsi ve iradesi elbette vardır. Biz bu hükmü Kur’an’ın onları mesul ve mükellef ilan etmesinden anlıyoruz. Zira nefis ve iradesi olmayan birisinin veya bir türün mesul ve mükellef ilan edilmesi, Allah’ın mutlak adaletine ve sonsuz hikmetine zıttır.

"Eğer insanlar ve cinler, Allah’ın yolunda dosdoğru yürüselerdi, onlara bol yağmur verir, rızıklarını bollaştırırdık." (Cin, 72/16)

Bu ayet, cinlerin de insanlar gibi nefis ve irade sahibi olduğuna açık bir şekilde işaret ediyor.

"Şeytanı kim kandırdı?" sorusuna gelince, şeytanı kendi nefsi kandırdı da kibrinden dolayı Hz. Âdeme secde etmeyerek kâfirlerden oldu.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...