"Şeytanın vücudunda cüz'î şerler ile beraber birçok makasıd-ı hayriye-i külliye ve kemalat-ı insaniye vardır. Evet, bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şeytanın yaratılmasıyla ortaya çıkan küçük şer ve zararlar; onunla mücadele etmekle kazanılan büyük kâr ve hayırların yanında çok cüz’i ve ehemmiyetsiz kalıyor. Bu yüzden, Allah şeytanı insana musallat ediyor. Kimse şeytanın var edilmesi ile ortaya çıkan cüz’i şer ve zararlara bakarak "Neden bu melun yaratıldı?" diye ilahi takdire itiraz edemez ve etmemelidir.

Şeytanın yaratılmasındaki en büyük hayır; insanın fıtratındaki kabiliyetlerin mübareze ve mücadele ile inkişaf etmesidir. Yani Allah nefis ve şeytan gibi şeyleri insanın terakki ve tekemmülü için ona musallat etmiştir. Bu bakımdan, imtihan dünyasında ölene kadar nefis ve şeytan insana karşı vazifesini yapacaktır. İnsanın vazifesi de bu düşmanlarla mücadele edip Allah yolunda terakki ve tekemmül etmektir. Şeytan insana musallat edilmese idi, Ebu Bekir (ra) gibi elmas ruh ile Ebu Cehil gibi kömür ruh aynı seviyede kalacak ve arasındaki kemalat farkı asla bilinmeyecekti.

Cenâb-ı Hak, insanın mahiyetine nihayetsiz terakki ve tedenni edecek istidat ve kabiliyetler vermiştir. İnsanın vazifesi ise bu terakki yolunda istidatlarını nemalandırıp inkişaf ettirmektir. Bu inkişaf ise mücadele ve mücahede ile mümkündür. Bu yüzden Allah insana nefis, heva, şeytan, vehim gibi düşmanları musallat etmiştir. İnsan bu düşmanlar ile mücadele ettikçe mahiyetindeki istidatlar inkişaf eder, istidatlar inkişaf ettikçe de terakki ve tekemmül eder.

İnsanın çekirdek mesabesinde olan kabiliyetleri, şeytanın musallat edilmesi ile ağaç şekline dönüşebiliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...