İhlasın kırılması nasıldır, ihlası neler kırar, bilgi verir misiniz?

Soru Detayı

İhlâsı ne kırar? İhlasın kırılmasını biraz açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamına gelen bir dini terimdir. Riyanın aksi ve gösterişin zıddıdır.

 • Riyaya sevk eden şeyler ve riyakârlık ihlâsı kırar.
 • Menfaat-i maddiye rekabeti ihlâsı kırar.
 • Makam hırsı, şöhret hırsı, teveccüh-i amme hırsı, şan ve şeref hırsı, enaniyet hırsı, kendini beğenme hırsı ihlâsı kırar.
 • Aklı, kalbi ve ruhu bırakıp; nefse, hevâya, hisse ve vehme tabi olmak ihlâsı kırar.
 • Uhuvvet düsturunu çiğneyerek, kardeşlerine karşı mürşidane bir tutum içine girmek ihlâsı kırar.
 • Hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşleri tenkit etmek ve onların üstünde faziletfuruşluk nev’inden gıpta damarını tahrik etmek ihlâsı kırar.
 • Tul-i emel ihlâsı kırar.
 • Korkuda mübalâğa ihlâsı kırar.
 • Tama ihlâsı kırar.
 • Hırs, ihlâsı kırar.
 • Kanaatsizlik ihlâsı kırar.
 • Şöhret-i kâzibe ihlâsı kırar.
 • İnsanların takdirine göre hareket etmek ihlâsı kırar.
 • Dinin emirlerini dünyada fayda görmek için yapmak ihlâsı kırar.
 • Amal-i salihanın ücretlerini ve meyvelerini dünyada istemek ihlâsı kırar.
 • Risale-i Nur ile kasten dünyevî maksatlar gütmek ihlâsı kırar.
 • Dünyevî zevkler ve kerametler, uhrevî amele bir maksat olursa ihlâs kırılır.
 • Siyaset ve tarafgirlik damarı ihlâsı kırar.

Bu maddelerden korku ve tama maddelerini biraz daha açıp diğer nedenler hakkında nasıl düşünülmesi gerektiği hakkında bir ip ucu vermiş olalım.

Korku ve tama, doğrudan ihlası yok etmez, ancak ihlasın kırılmasına ve zedelenmesine zemin hazırlar.

Mesela, makam sahibi bir Nur talebesi, makamının elinden alınması korkusu ya da terfi edememe endişesi ile Risale-i Nur'a yeterince hizmet edemez, bu da ihlasın zedelenmesine ve kırılmasına ciddi bir saiktır, ihlas ile bağdaşmayacak bir durumdur. Şefkat tokatlarının zikredildiği Onuncu Lem'a'da buna benzer örnekleri görmek mümkün.

Dünya malına tamahkar olan birisi, yine mal kazanma kaygısı ile iman ve Kur’an hizmetine samimi ve ihlas ile sarılamaz. Risale-i Nur'da tama ile kastedilen, daha ziyade rızık ve maîşet konusunda gösterilen hırstır. Üstad Hazretlerine göre, bu tama zaafiyeti ehl-i diyanetin çoğunun ehl-i dünya ve ehl-i dalâlet tarafından avlandığı boşluklardan biridir.

İhlâsı kıracak sebeplerden ve davranışlardan, yılandan ve akrepten çekindiğimiz gibi çekinmemiz gerekiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...