"İhtar: Ey kendini havass zanneden ehl-i siyaset ve ehl-i hükûmet! Ye'si kırmak için avâma ders ve hitap olan şu kitabı senet tutup tesellî etmeyiniz." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İhtar: Ey kendini havass zanneden ehl-i siyaset ve ehl-i hükûmet! Ye'si kırmak için avâma ders ve hitap olan şu kitabı senet tutup tesellî etmeyiniz. Zira sizin su-i istimâliniz onların su-i tefehhümünden daha ziyade su-i tesir eder. Size bir ders vermek için zamanı tevkil eyledim. Dersini dinlemediniz, dehşetli tokadını yediniz."(1)

Osmanlı siyaseti ve hükümeti meşrutiyeti, yani bugünkü ifadesi ile cumhuriyeti kemali ile yaşayıp avam halka örnek olamadı. Avam tabakanın eğitimsiz ve medeniyetten uzak olmasından kaynaklanan cumhuriyet çekingenliği, havas tabaka olan siyaset ve hükümetin baskıcı tutumunun cumhuriyete verdiği zarardan daha hafiftir.

Şayet yönetim, cumhuriyeti hâliyle yaşayıp avam tabakaya da eğitim ile izah edebilse idi, bugün Anadolu, Avrupa ayarında bir siyasi ve iktisadi kemale ulaşır, Âlem-i İslam’ı bir kanser gibi sarmalayan baskıcı rejimlerden kurtulmuş olurdu. Nitekim Osmanlının yıkılma sebeplerinden en önemlisi cumhuriyetin zıddı olan istibdattır.

Üstad Hazretleri Münazarat'ta genelde sosyolojik bir analizde bulunuyor. Yani meşrutiyetin Âlem-i İslam'da tam manası ile yerleşmemesinin en önemli nedenlerinden birisi, Müslüman tabakanın Batı menşeli olan cumhuriyete mesafeli durmasıdır. Ama havas tabaka da bu hususta sınavlarını başarıyla verememiştir.

(1) bk. Münazarat, Haşiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...