"İhtiyardan bir şa're (saç) gibi cüz'î bir cüz-ü ihtiyarî" Burada geçen birinci ve ikinci "cüz’î" ifadeleri aynı manada mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evvelki vecih itibarıyla öyle bir biçare mahluktur ki, sermayesi, yalnız, ihtiyardan bir şa're (saç) gibi cüz'î bir cüz-ü ihtiyarî ve iktidardan zayıf bir kesb ve hayattan, çabuk söner bir şule ve ömürden çabuk geçer bir müddetçik ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. O haliyle beraber, kâinatın tabakatında serilmiş hadsiz envaın hesapsız efradından nazik, zayıf bir fert olarak bulunuyor."(1)

Birinci cüz’î kelimesi küllînin zıddı manasında azlığı, küçüklüğü, zayıflığı ifade eder. İkincisi ise insan iradesinin bir anda ancak bir şeye taalluk edebileceği, yani insanın bir anda iki şey irade edemeyeceği manasındadır. Bunda da yine zayıflık manası hakimdir.

1) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, İki Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

lighted
Risale-i Nurda "cüzi ihtiyarî" olarak değil, "cüz-i ihtiyarî" veya "cüz-ü ihtiyarî" olarak geçiyor. "Emr-i itibari"nin türkçede karşılığı "itibari emir" olduğu gibi, "cüz-i ihtiyarî"nin karşılığı da "ihtiyarî cüz" olması lazım. "Evet, insan kâinatın en eşrefi ve esbab içinde ihtiyarı en geniş olduğu halde, ef’âl-i ihtiyarîsi içinde yemek ve içmek gibi en âdi bir fiilinde, yüz cüz’ünden ancak bir cüzü insana ait olabilir". Insanın ihtiyarî fiilleri içinde o fiilin yüz cüz’ünden ancak bir cüzü insana ait olabilir. Işte insana ait olan bir cüz de "ihtiyari cüz"dur. Yani ihtiyarımızla tercih edebildiğimiz cüzdür. Kalanı, bakisi ise insan için ihtiyari değil ıztıraridir. Yani ihtiyarımıza dahil değildir, tamamen Cenab-ı Hakkın iradesiyledir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
lighted
"Şu yemek, söylemek, düşünmek ise, gayet muntazam, acip, hikmetli birer silsiledir. O silsilenin yüz cüz’ünden, insanın dest-i ihtiyarına verilen, ancak bir cüz’üdür". Yani yemek, söylemek, düşünmek silsilesinde yüzlerce fiiller var. Insan ihtiyarının eline verilen ancak bir cüzdür. O ihtiyari olan cüzdür. Biz ancak onu tercih edebiliriz. Cüz-i ihtiyariyi böyle anlıyorum. Bize ait olanı sadece bir fiili tercihdir, haşa yaratmak değil.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...