Enaniyetin dünyaya, ubudiyyetin ukbaya hasredilmesinin hikmeti nedir? Ubudiyyetin dünyaya bakan vechi yok mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada kesin hatlarla bir ayırma söz konusu değildir. “Dünya âhiretin tarlası” olduğundan, insan burada hem dünya hayatını geçirecek, hem de âhireti namına mahsuller alarak o âleme gönderecektir.

İnsan bu dünyaya sadece güzelce yaşamak için değil, âhireti namına çok şeyler kazanmak ve Üstad Hazretlerinin ifadesiyle “cennete lâyık bir kıymet” almak için gönderilmiştir. Öncelik âhiretindir; çünkü dünya fani, âhiret ise bâkidir.

Kaldı ki, Dördüncü Söz’de beyan edildiği gibi, “namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri güzel bir niyet ile ibâdet hükmünü” almaktadır. O halde, insan güzel bir niyet ile dünyaya çalıştığında da âhiretine sermaye göndermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...