Enaniyetin dünyaya, ubudiyyetin ukbaya hasredilmesinin hikmeti nedir? Ubudiyyetin dünyaya bakan vechi yok mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada kesin hatlarla bir ayırma söz konusu değildir. “Dünya âhiretin tarlası”(1) olduğundan, insan burada hem dünya hayatını geçirecek, hem de ahireti namına mahsuller alarak o âleme gönderecektir.

İnsan bu dünyaya sadece güzelce yaşamak için değil, ahireti namına çok şeyler kazanmak ve Üstad Hazretlerinin ifadesiyle “cennete layık bir kıymet” almak için gönderilmiştir. Öncelik ahiretindir; çünkü dünya fâni, ahiret ise bakidir.

Kaldı ki, Dördüncü Söz’de beyan edildiği gibi, “namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmünü” almaktadır. O hâlde, insan güzel bir niyet ile dünyaya çalıştığında da ahiretine sermaye göndermektedir.

1) bk. Aclûnî, Keşfu'l-Hafa, I, 412.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...