"İkaz ediyor; ‘Sakın’ diyor, ‘İman hakikatini kendi şahsına âlet yapma.’ tâ ki, imana muhtaç olanlar anlasınlar ki, yalnız hakikat konuşuyor." İman hakikatlerini kendi şahsına alet etmek derken ne kastediyor? Hangi ahval ve fiiliyatımız buna sebep olur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İman hakikatlerini kendi şahsına alet yapma"yı birkaç madde halinde şöyle ifade edebiliriz.

Birincisi manevi makam kazandırma; iman hakikatlerini manevi bir makam kazanmada sırf bir araç olarak görmektir. İman hakikatlerini evliya olabilmek için bir araç olarak görmek gibi...

İkincisi insanlar arasında şan, şeref ve itibar kazandırma; iman hakikatlerini anlatarak insanlar nezdinde "bilgili, iyi ve salih insan" imajını vermeye çalışmak buna örnek olarak verilebilir.

Üçüncüsü dünyevi menfaat elde etme; iman hakikatlerini "dünyevi menfaatleri kazanmada bir araç" olarak görmek ki en alçağı bu duygudur. İnsanların yanında iyi görünüp "menfaat devşirmek" veya "işim rast gitsin, ticaretim bereketli olsun, kazancım bol olsun" düşüncesi ile Risale-i Nur okumak ya da okutmak buna örnek olarak gösterilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...