"Risale-i Nur Külliyatı, Asâ-yı Mûsa ile birlikte kütüphane-i mesâimin harîminden alınması ile her türlü suç unsurunun mevcudiyetini bizzat ref’eder." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Risale-i Nur yurdun âsâyişine, sükûn ve selâmetine hizmet ettiğine delil; milyonlar talebelerinin hiçbirisinde bir vak'anın görülmemiş olmasıyla beraber, hepsinin de nâmuskârane faaliyetleriyle müstakim görülmeleridir. Risale-i Nur Külliyatı, Asâ-yı Mûsâ ile birlikte kütüphane-i mesâimin harîminden alınması ile her türlü suç unsurunun mevcudiyetini bizzat ref'eder. Zira her münevver adam, kütüphanesinde her nevi kitabı bulundurur, okur, tetkik inceleme, araştırma eder. Mel'unâne fikirleri neşreden ve anarşistliği telkin eden kitaplar bile kütüphanelerde açıkça tetkike tâbidir.”(1)

Emekli Yüzbaşı Mehmed Kayalar Ağabeyin kütüphanesinden Risale-i Nur Külliyatı, Asâ-yı Mûsâ ile birlikte haksız bir şekilde polisler tarafından alınıyor.

Ağabey de haklı olarak "Risale-i Nur Ülkenin asayişine, sükûn ve selâmetine hizmet eden ve gençleri anarşist fikirlerden koruyan maddi ve manevi faydalı bir kitaptır. Zararlı fikirleri neşreden ve anarşistliği telkin eden kitaplar bile kütüphanelerde açıkça tetkike tâbi olabilirken Risale-i Nur gibi ülke yararına hizmet eden bir kitabı toplatmak ve yasaklamak nasıl bir anlayıştır." diye hayret ve üzüntüsünü ifade ediyor.

Kütüphane-i mesâimin hariminden” ifadesi ile bana ait bana özel olan kütüphanemden nasıl olur da Risale-i Nur'u alabilirler diyor.

“Her türlü suç unsurunun mevcudiyetini bizzat ref'eder.” Bu ifade ve devam eden cümlesi ile de şu ders verilmeye çalışılmıştır:

Araştırmacı insanların kendilerine ters olan kitap ve neşriyatları inceleme niyetiyle bulundurmaları hasebiyle, elbette Risale-i Nur eserleri gibi eserlerin bu kütüphanemde bulunması hiçbir sebepten suç unsuru teşkil etmez. Burada bu kitapların bulunması hiçbir katiyette suç unsuru olamaz. Ayrıca Risale-i Nur gençlere iman ve ahlak dersi vererek onları suçtan ve anarşik akımlardan korup asayişi sağlıyor. Siz Risale-i Nur'u yasaklamakla, gençlerin zararlı akımlara kapılıp suç işlemesinin önünü açmış oluyorsunuz.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bir Müdafaa (Takriz).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...