İlim defteri ile kudret defteri arasında nasıl bir fark vardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız. "İmam-ı Mübîn, kader defteri ise; Kitab-ı Mübîn, kudret defteridir." (Mektubat, Onuncu Mektup) buyuruyor.

İmam-ı Mübîn de Kitab-ı Mübîn de ilm-i ilahinin ünvanlarıdır. Şu var ki, İmam-ı Mübîn, Üstadımızın ifadesiyle "âlem-i şehadetten ziyade âlem-i gayba bakıyor. Yani zaman-ı hâlden ziyade, mazi ve müstakbele nazar eder." Gayb alemi ve istikbal ise kudretten ziyade ilme bakarlar. Yani o âlemlerdeki mahlukat henüz yaratılmamışlar, kudret dairesine girmemişlerdir.

"Kitab-ı Mübîn" ise, yine Üstadımızın beyanı üzere “âlem-i gaybdan ziyade, âlem-i şehadete” baktığı ve kudret ve irade-i İlâhiyenin bir ünvanı olduğu cihetle, ilimden ziyade kudrete bakmaktadır. Onun için “İmam-ı Mübîn, kader defteri ise; Kitab-ı Mübîn, kudret defteridir.” denilmiştir.

Bunları misallendirerek akla yakınlaştırmaya çalışalım. Şöyle ki;

Mesela, bebeği meydana getiren nutfe dediğimiz zigot maddesi, insanın ilmi özelliğini ihtiva ederken, bebeğin kendisi bu ilmi varlığın maddi ve şehadet alemine çıkmış halidir. Nutfe İmam-ı Mübini, çocuk ise Kitab-ı Mübini temsil eder.

Mesela, ağacın aslı olan ve neslini devam ettirecek çekirdekleri ağacın ilmi varlığını göstermesi hasebiyle Allah'ın ilmini gösterip, İmam-ı Mübini temsil ederken, ağacın bizzat kendisi ise, ağacın maddesini ve İlahi kudreti göstermesi itibariyle Kitab-ı Mübini temsil etmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...